ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งค่าย (บ้านท่าด่าน) อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวป่าในเมืองแบบเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนนพยักษ์ ซึ่งเป็นโครงการป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำปะเหลียน แหล่งโอโซนของเมืองตรัง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองปะเหลียนและป่าคลองสะบ้า มีเนื้อที่ 200 ไร่ อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 6-8 ตำบลทุ่งกระบือ และหมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง  ซึ่งการเดินทางสามารถเดินทางเข้าได้ 2 ทาง คือเข้าทางควนนายเกี้ยว เดินทางผ่านสวนยาง สวนปาล์ม ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ก็ถึง ซึ่งจะเห็นว่ามีสะพานที่ทอดยาวลงไปในทะเล มีศาลาสำหรับที่พักผ่อนเชื่อมต่อกันถึง 2 หลัง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งกระบือ ส่วนอีกเส้นทางเข้าทางทุ่งค่าย-ป่าเตียว ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะเห็นอาคารที่พัก ก่อนจะมีสะพานที่ทอดยาวให้ได้เดินเข้าไปศึกษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ รวมถึงชมระบบนิเวศน์ที่หายาก เช่น แม่หอม ปูเสม ไปตลอดเส้นทาง ก็จะเจอกับศาลาให้ได้นั่งพักผ่อนชมความงามของธรรมชาติ

อีกเส้นทางจะตรงไปสู่ทะเลมีแพขนาดใหญ่ลอยลำบริการให้ลงไปเพื่อนั่งชมท้องสายน้ำทะเล หรือให้บริการสำหรับคนที่ชอบล่องแพ ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ได้เดินทางเข้าท่องเที่ยวและเข้าศึกษาระบบนิเวศน์ที่นี่

ดาบตำรวจ สมพร นางสวย ประธานชุมชนป่าชายเลนนพยักษ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลขณะนี้ทางหมู่บ้าน ทางกลุ่ม คณะกรรมการมีแนวทางนโยบายลักษณะการมาเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์เชิงศึกษาธรรมชาติ ศึกษาระบบป่าไม้ สัตว์ป่าชายเลนหรือพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่อยู่ตามป่าชายเลน ซึ่งตอนนี้มีชาวบ้านในละแวกนี้และใกล้เคียงเขาเข้ามาหากินในระบบนิเวศน์ การตกปู การหาปลา การหากุ้ง ในช่วงเย็นเวลาน้ำลดแห้งลงหากุ้ง เวลาน้ำขึ้นเยอะ ๆ ก็จะมาทอดแห มาตกเบ็ด นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจะเป็นชุมชนใกล้ ๆ ในตัวเมือง จากกันตัง หรือ ย่านตาขาว เข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ชอบมาชมบรรยากาศ เพราะอากาศดี ซึ่งป่ามีความสมบูรณ์ถึง 90% ดูจากธรรมชาติดูจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่จากการหาปูหาปลาหาหอยของชาวบ้านที่เขาสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ สามารถนำไปจำหน่ายในชุมชน หรือชุมชนใกล้เคียง หรือคนที่มาท่องเที่ยว ความแตกต่างของแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ มันมีกำไรอยู่ในตัวของมันเอง คือมี น้ำตกน้ำเค็ม ซึ่งสามารถมาดูได้ช่วง 3 ค่ำ 15 ค่ำ 1-3 ค่ำ ซึ่งสามารถดูน้ำตกน้ำเค็มได้ในช่วงเช้า และช่วงเย็น เพราะเวลาน้ำลงน้ำจะมีความต่างระดับมันเป็นจุดขายที่ว่ามี 1 เดียวในโลก จะไม่มีที่ไหน  และทั้งนี้สามารถหาหอยนางรมที่เกาะอยู่ตามหินได้ด้วยในช่วงน้ำลด 

การรณรงค์ให้สำนึกรักสิ่งแวดล้อมนั้นตนพยายามให้คำแนะนำให้อนุรักษ์ตรงนี้เอาไว้ ถ้าพูดเป็นหลักการก็เปรียบเสมือนซูเปอร์มาเก็ตของเราที่สามารถเข้ามาหากุ้ง หอย ปู ปลา ไปประกอบอาหารได้ นำไปจำหน่ายสร้างอาชีพก็ได้  การที่ตนเข้ามาดูแลตรงนี้ต้องการให้ชุมชนและชุมชนใกล้เคียงมีส่วนร่วมให้เกิดจิตสำนึก จิตใจที่รักในส่วนของป่าชายเลน  ซึ่งมีชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างดี ซึ่งการดำเนินการพัฒนาขอกำลังเสริมทั้งหมดไม่ได้มีงบประมาณเข้ามาแต่อย่างใดชาวบ้านช่วยกันทั้งหมด ในอนาคต ตนจะประสานตำบลทุ่งกระบือ ตำบลคลองชี้ล้อม ตำบลทุ่งค่าย ทั้ง 3 ตำบล เข้ามาร่วมกันพัฒนาให้เชื่อมต่อกันเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ส่วนทรัพยากรธรรมชาติกุ้ง หอย ปู ปลา ที่นี่เกิดจากธรรมชาติทั้งหมดไม่ได้นำพันธ์สัตว์น้ำมาปล่อยแต่อย่างใด แต่ตนเองพยายามแจ้งกับชาวบ้านที่มาจับหากเป็นสัตว์เล็กให้นำมาปล่อยที่หน้ากระชัง มีทั้งหอยปะ หอยพอก แต่ทั้งนี้ยอมรับว่าถึงแม้ว่าธรรมชาติจะสมบูรณ์แต่ทรัพยากรก็เริ่มลดลงก็อยากจะให้มรการนำพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยเพิ่มเพื่อการขยายพันธุ์ในอนาคต

 

 ถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดตรัง