วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดงาน Forest Trail Running 2020 วิ่งทะลุถ้ำ 3,000 เมตรพร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร ดร.กิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ดร.คฑา ชินบัญชร คุณโอ๊ต คุณแอ้ม คุณหญิง ดารา นักแสดง ผู้ประกาศข่าว แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน นักวิ่งปอดเหล็ก  เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายอรรถพลกล่าวว่า ในการจัดงานวิ่งครั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งก็จะไปช่วยผู้พิทักษ์ป่า เป็นการทำบุญต่อเพื่อนมนุษย์อย่างหนึ่ง อีกทั้งช่วยให้สุขภาพแข็งแรง

ซึ่งงาน "Forest Trail Running 2020 วิ่งทะลุถ้ำ 3,000 เมตร" เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท แพริเออร์ จำกัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น และได้เลือกใช้สถานที่บริเวณป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม ที่มีเส้นทางท่องเที่ยวอุโมงค์เหมืองแร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ร่องรอยเส้นทางอุโมงค์ใต้ภูเขาหินมีความลึกหลายกิโลเมตร ที่ชาวชุมชนเรียกว่า ถ้ำทะลุมิติสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาถูมิ อยู่ในบริเวณพื้นที่ของป่าชุมชนที่เกิดจากผู้นำชุมชนและกลุ่มชาวบ้านสหกรณ์นิคมมีความเห็นว่า ถ้าต้องการรักษาพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณดังกล่าวให้มีความอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ ต้องหาวิธีการในการป้องกัน

โดยการร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าตำบลสหกรณ์นิคมขึ้น และขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชนในพื้นที่แห่งนี้ เพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติของชุมชนและคนรุ่นหลัง และถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการวิ่งผ่านเข้าไปในบริเวณถ้ำดังกล่าว ซึ่งรายได้ทั้งหมดภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนจะได้นำไปจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) พร้อมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจป้องกันเหตุ และเป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้และศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)

วุฒิเดช ก้อนทองคำ... ผู้สื่อข่าวภูมิภาค กาญจนบุรี