วันนี้ที่บริเวณหมู่บ้านแพรกชุมรุม หมู่ที่ 13 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา /  นายประเทือง อยู่เกษม  นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  พร้อมด้วย นางฐิติมา  ฉายแสง  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 ฉะเชิงเทรา  , นายบำเพ็ญ สินภักดี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา , นายเสกสรร นาคสมบูรณ์  สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา   ได้เดินทางมาตรวจและติดตามการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กำลังดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ หมู่ 13 ของตำบลบางเตย 

 

ซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากปัญหาภัยแล้งที่มาเร็วกว่าปกติ ประกอบกับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้แหล่งกักเก็บน้ำดิบ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ยังส่งผลให้เกิดสภาพการขาดแคลนน้ำ    จึงได้มีการประสานไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้อนเข้าระบบน้ำประปาของชุมชน เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13 ของตำบลบางเตย 

 

ซึ่งมีประชากรที่ต้องการใช้น้ำกว่า 300 หลังคาเรือน ซึ่งการขุดเจาะในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ทำการขุดเจาะพื้นดินลงไปลึก 250 เมตร  โดยในชั้น 60 เมตร ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบน้ำเค็มที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงได้เจาะลงไปอีก 190 เมตร  จึงได้พบแหล่งน้ำดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการฝังท่อมาตรฐานจำนวน 6 ต้น  ต้นละ 4 เมตร  รวม 26 เมตร  พร้อมกับทำชั้นกรองน้ำเพื่อป้องกันเศษดิน ฝุ่น และสิ่งสกปรกมิให้เข้ามาปะปนกับน้ำที่จะนำมาใช้    ซึ่งการเดินทางลงมาตรวจติดตามในครั้งนี้ พบว่าการขุดเจาะได้ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย และกำลังอยู่ในขั้นตอนการเป่าบ่อบาดาลเพื่อเอาเศษดินและหินที่เกิดขึ้นในช่วงขั้นตอนการขุดเจาะออกจากบ่อ  ก่อนที่จะดำเนินการฝังท่อลำเลียงต่อไป โดยมีประชาชนในพื้นที่นั่งเฝ้าดูการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อรอลุ้นการหาแหล่งน้ำให้กับชุมชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้                                        

.....สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค ฉะเชิงเทรา