วันนี้ 16 ก.พ.2563 ที่ ศาลาว่าการแขวงสาละวัน สปป.ลาว  นายสฤษดิ์   วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วย ท่านศรีสุวรรณ  วงจอมศรี  ท่านเจ้าแขวงสาละวัน สปป.ลาวพร้อมด้วย นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและ ท่านภูทอง  คำมณีวงศ์ รองเจ้าแขวงสาละวัน  สปป.ลาวพร้อมด้วยประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสาละวัน

 

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตามแนวชายแดนไทยลาว ด้าน จังหวัดอุบลราชธานีและแขวงสาละวัน ได้เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและมอบข้าวสารจำนวน 5 ตัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่แขวงสาละวันสปป.ลาวในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งได้มีการเจรจาการค้า   การลงทุน  การท่องเที่ยวระหว่างแขวงสาละวันและจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมประกอบพิธีลงนามบันทึกข้อ ตกลงร่วมกัน(mou)ด้านการค้า การลงทุน  และการท่องเที่ยว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้เสนอให้ท่านเจ้าแขวงสาละวัน รวมทั้งภาคธุรกิจได้ทำผลิตภัณฑ์เรื่องเกษตรอินทรีย์ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการระดับโลก 

 

ท่านเจ้าแขวงสาละวัน  เผยความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวด้านจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีความเชื่อมสัมพันธ์กันมายาวนาน  พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมและเตรียมพื้น สำหรับสร้างสะพานข้ามไทย-ลาว  ด้านบ้านปากแซง  ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี กับ บ้านปากตะพาน เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว  ซึ่งเป็นแห่งที่ 6 และได้มีการผลักดันให้เกิดมานาน ขณะเดียวกันท่านแขวงสาละวัน  ยังได้กล่าวอีกว่า ต้องการให้ภาคธุรกิจมาลงทุนในแขวงสาละวันอีกด้วย //////////////////////////////////////

 

กฤษณะ วิลามาศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.อุบลราชธานี