ที่โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คุณปิยพล ศรียะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัท นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่ นายแพทย์ดรุณ สนทราพรผล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เภสัชกรหญิง รัชชนี เสตสุบรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทีมแพทย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงเช้า โดยมีการทำบุญตักบาตร หลังจากนั้นจึงร่วมกันตัดเค้กและร่วมกันร้องเพลง Happy Birtday โดยคริสตจักรแบ๊บติสหาดใหญ่ ก่อนจบทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชุมชนคลองเรียนที่เรียนดีเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 33 ทุน รวมเป็นเงิน 99,000 บาท ซึ่งเป็นนักเรียนในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาลทั้งหมด

      โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง ในเครือข่ายโรงพยาบาลธนบุรี ตั้งอยู่บนถนนราษฎร์ยินดีในย่านชุมชนเมืองของอำเภอหาดใหญ่ และเปิดดำเนินการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2531และได้ดำเนินงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในการบริการประชาชน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี สามารถให้บริการผู้ป่วยทั้งคนในพื้นที่หาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปีละหลายพันคน จากประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

โดยโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพมาเป็นเวลาร่วม 3 ทศวรรษ ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลยังยึดมั่นในหลักการโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การทำงานเป็นทีม (Team work) ที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ทั้งยังยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และยึดมั่นในวิสัยทัศน์ ที่ว่า “เราจะเป็นโรงพยาบาลประจำครอบครัว” ที่มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจ มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และร่วมรับผิดชอบชุมชนและสังคม

                                                                                                                                                        

         นอกจากนี้ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลได้มอบสิทธิพิเศษเพื่อขอบคุณลูกค้าของโรงพยาบาล คือการมอบ Gife Vouche โปรแกรมตรวจสุขภาพ Beginning มูลค่า 990 บาท จำนวน 33 ใบ รวมมูลค่า 32,670 บาท สำหรับลูกค้าที่คลอดในโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พศ.2530-2562 และ Gife Vouche ฉีดวัคซีนสำหรับเด็กมูลค่า 999 บาทจำนวน 9 ใบ รวมมูลค่า 8,991 บาท ให้สำหรับลูกค้าที่คลอดที่โรงพยาบาลตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 และสำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรม “ราษฎร์ยินดี33 ปี 33 บาท” รับสิทธิ์จับรางวัลตรวจสุขภาพในราคา 33 บาท เป็นโปรแกรม Executive ในราคาปกติ 4,400 บาท จำนวน 33 รางวัล

                                                                                                                                                                

     คุณปิยพล ศรียะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัท นายแพทย์ กล่าวว่า โรงพยาบาลมีการจัดงานครบรอบ 33 ปี โดยปีนี้มีความพิเศษ ที่โรงพยาบาลได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนรอบๆ ชุมชน ที่อยู่บริเวณเขตพื้นที่โรงพยาบาล จำนวน 33 ทุน ซึ่งทางโรงพยาบาลได้มีเป้าหมายจะทำให้โรงพยาบาลมีความอบอุ่น เป็นเหมือนบ้าน ให้ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการรู้สึกว่าโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีเป็นเหมือนบ้านของตนเอง พนักงานต้องมีความเชี่ยวชาญที่จะดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด และให้ผู้ป่วยรู้สึกว่ามีความคุ้มค่า นโยบายของโรงพยาบาลคือพนักงานจะต้องมีความสุข เพื่อถ่ายทอดความสุขไปยังผู้ป่วย ดังนั้นผู้ที่เข้ามาใช้บริการต้องรู้สึกว่าได้รับความอบอุ่นที่เป็นเหมือนบ้าน และได้รับความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ และบุคคลากร และได้รับความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มอบทุนการศึกษา แต่ในทุกๆ ปี โรงพยาบาลจะการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่นโครงการ 1 ใบเสร็จ 1 บาท เพื่อนำเงินบริจาคในทุกๆ ไปเสร็จ ไปก่อสร้างโรงเรียน ห้องสมุด และอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

คุณปิยพล ศรียะพันธุ์  โรงพยาบาลได้ให้ความมั่นใจกับผู้ใช้บริการว่าตลอด 33 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลราษฏร์ยินดีจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อให้บริการกับลูกค้า จึงอยากให้ทุกท่านให้ความไว้วางใจที่จะเข้ามารักษาพยาบาล และเป็นส่วนหนึ่งที่ให้โรงพยาบาลได้ดูแลท่าน

                                                                                                                                                   

นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   จ.สงขลา