คมชัดลึกออนไลน์ 6 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

เปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก

16 กุมภาพันธ์ 2563 - 15:29 น.
งานวิชาการเอกชน,,ภาคตะวันออก,,ฉะเชิงเทรา
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 179 ครั้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออก ประจำปี 2563 "102 ปี การศึกษาเอกชน Private Education, Choice of the Future" ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา


วันนี้ (16 ก.พ.63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออก ประจำปี 2563 "102 ปี การศึกษาเอกชน Private Education, Choice of the Future'"  โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหน่วยงาน องค์กร ผู้บริหาร ครู นักเรียนและประชาชน ใน8 จังหวัดภาคตะวันออกจำนวนกว่า5,000 คนเข้าร่วมงาน โดยในปีนี้ จังหวัดฉะเชิงเทราได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “วันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก” ระหว่างวันที่ 15- 16 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ห้องประชุม ชั้น 4 และ 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า วันการศึกษาเอกชนได้ถือเอาวันที่มีประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.2461 จัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461 ซึ่งนับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 102 ปีแล้ว ที่ภาคเอกชนได้ช่วยรัฐบาลในการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นวันการศึกษาเอกชน 

 

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเละสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพ มาตรฐานระดับชาติและเทียบเท่าระดับสากล มีเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ค้นการศึกษาโดยการแข่งขันในทุกๆ ด้น และทุกๆ มิติ ให้สมวัยเป็นเด็กไทย ในยุคศตวรรษที่ 21 ตลอดจนแสดงถึงพลังแห่งความรู้รักสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวของโรงเรียนเอกชนใน8 จังหวัด ภาคตะวันออก อันเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบไป และเพื่อเชิดชูเกียรดิผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเอกชน ที่ได้ร่วมพัฒนาการศึกษาเอกชนมาตลอด 102 ปี

.....สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ