เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นำโดย นายสมพงษ์ สุภากาวี ประธานไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ บ้านหัวน้ำพัฒนาหมู่ 9, หมู่ 1, เจ้าหน้าที่ป่าไม้ล.ป 24 แม่มอก(ตอนขุน)​ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสา​"เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี 2563​ ​โดย ซ่อมแซมฝายจำนวน 3 จุด ณ บริเวณลำห้วยแม่มอก ตำบลแม่มอก​ อำเภอเถิน​ จังหวัดลำปาง

สำหรับลำห้วยแม่มอกแห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านตำบลแม่มอกหลายหมู่บ้านได้นำน้ำไปใชใน​การทำการเกษตร​ โดยก่อนหน้านั้นได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำไว้ใช้​.

แต่ได้เกิดชำรุดเพราะแรงของกระแสน้ำ​ไหลผ่าน จึงได้ร่วมกันทำการซ่อมแซม​ เพื่อเป็นการ​รักษาน้ำไว้ใช้ด้านการเกษตรภายในตำบลแม่มอกต่อไป.

ภาพ/ข่าว.อัมรินทร์ วะนะวิเชียร จังหวัดลำปาง.