เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ ปทุมธานี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นางพยอม สมประสงค์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานพรคอนาคตใหม่ ปทุมธานี และหัวหน้าศูนย์ทั่วประเทศพร้อมสมาชิกพรรคจำนวน 50 คน ร่วมกันแถลงเตรียมฟ้อง กกต. ในฐานะบุคคล

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

     จากการที่ กกต. เร่งรัดส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ทั้งการเพิ่มข้อกล่าวหาใหม่ ว่ามีความผิดตาม มาตรา 72 (รับประโยชน์ที่รู้หรือควรรู้ว่าเป็นเงินที่มิชอบด้วยกฎหมายโทษ) ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรค ทั้งที่การกู้ยืมเงินของพรรคการเมือง เป็นเรื่องปกติที่ทุกพรรคกระทำกัน โดย กกต.ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใหม่ดังกล่าวต่อพรรคฯ และไม่ได้เปิดโอกาสให้พรรคฯแก้ข้อกล่าวหาใหม่ดังกล่าวก่อนเลย ดังนั้น การสืบสวนและการสอบสวนของ กกต.เสียงข้างมากดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ บรรดาสมาชิกอนาคตใหม่ มีความเห็นว่า แม้พรรคอนาคตใหม่ในฐานะนิติบุคคลจะได้ยื่นฟ้อง กกต.เป็นรายบุคคลไปแล้ว แต่สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ในฐานะบุคคลก็ได้รับความเสียหายจากการกระทำของ กกต. เช่นเดียว ดังนั้น สมาชิกพรรคที่มีกว่า 6 หมื่นคน จึงสมควรฟ้องร้อง กกต. ตามกฎหมายอาญา มาตรา 157 (ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต) และหากในวันข้างหน้ามีการยุบพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้น ก็จะเกิดความเสียหายกับมวลสมาชิกที่ได้ชำระค่าสมาชิก และเงินบริจาคให้กับพรรคไปแล้ว

ด้าน นางพยอม สมประสงค์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานพรคอนาคตใหม่ ปทุมธานี ได้อ่านแถลงการณ์ว่า ประเด็นในการแถลงข่าวในวันนี้มี 2 ประเด็นประกอบด้วย 1.การคัดค้าน ความพยายามที่จะให้มีการยุบพรรคอนาคตใหม่ 2.การฟ้องร้องต่อ กกต. เป็นรายบุคคลในฐานะสมาชิก เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความเสียหายให้กับพรรคในฐานะนิติบุคคล แต่ยังสร้างความเสียหายให้กับสมาชิกพรรคในฐานะบุคคลธรรมดา ทำให้พวกเราต้องสูญเสียสิทธิ์ในฐานะของสมาชิกพรรคการเมือง สูญเสียค่าใช้จ่ายจากค่าสมาชิก และเงินที่ได้บริจาคแก่พรรค สูญเสียเวลาอันประเมินค่ามิได้จากการทำงานให้กับพรรคในฐานะอาสาสมัคร

     พวกเราจึงตกลงใจกันว่าจะดำเนินการให้สมาชิกทั่วประเทศ ร่วมกันฟ้องร้องต่อ กกต. เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของเราโดยจะมีคำฟ้องตามที่สมาชิกพรรค สามารถดาวน์โหลดนำไปพิมพ์แล้ว กรอกชื่อในคำฟ้องด้วยตัวเอง จะมีทีมทนายอาสาสมัคร ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคอาสาที่จะเป็นทนายให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป.

ภาพ/ข่าว : ประทีป ผ่องผุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานี