เมื่อเวลา 17.30 น.เย็นวันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เรือหลวงล่องลม เรือ ต.111 และเรือ ต.274 ได้ควบคุมเรือคราดปลิงทะเลเวียดนาม 3 ลำและลูกเรือ 16 คน เข้าเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ส่วนเรือหลวงปัตตานี กำลังเดินทางกลับเข้าฝั่งพร้อมลากจูงเรือคราดปลิงทะเลเวียดนามอีก 1 ลำและลูกเรือ 5 คน เนื่องจากเรือเครื่องยนต์ขัดข้อง  ในการปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถจับกุมเรือคราดปลิงทะเลเวียดนามทั้งหมด 4 ลำและลูกเรือรวม 21 คน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 (ศรชล.ภาค 2) ได้รับรายงานจากสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ 2 และสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ 2 ว่ามีเรือประมงต่างชาติ ซึ่งเป็นเรือประเภทคราดปลิง รุกล้ำเข้ามาทำการประมงในทะเลอาณาเขตของประเทศไทย

                                                                                                                                                             

 

 

 

                                 และเพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 จึงได้มีการจัดทีมแพทย์/พยาบาล จากโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ดำเนินการตรวจคัดกรองลูกเรือทั้งหมดก่อนขึ้นจากเรือ โดยทำการซัก/สอบ ประวัติ เพื่อประเมินความเสี่ยง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จากการคัดกรองแล้วพบว่าไม่มีลูกเรือที่ต้องสงสัย จากการคัดกรองในครั้งนี้  เนื่องจากลูกเรือประมงชาวเวียดนามทั้งหมดไม่ได้เดินทางมาจากประเทศจีน หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาและไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ ทั้ง 16 คน ทั้งนี้ยังมีลูกเรือประมงชาวเวียดนาม ที่ยังอยู่ระหว่างเดินทางมาอีก จำนวน 5 คน ซึ่ง ศรชล.ภาค 2 จะได้ทำการคัดกรองตามกระบวนการเช่นเดียวกันนี้ต่อไป

                                                                                                                                                                 

 

 

 

                  สำหรับการตั้งข้อหากับเรือประมงต่างชาติไว้ครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการจับกุมได้ในพื้นที่ทะเลอาณาเขตของประเทศไทย จึงได้ตั้งข้อกล่าวหาจำนวน 5 ข้อหา ดังนี้

๑. ร่วมกันทำการประมงพาณิชย์โดยไม่มีใบรับอนุญาตทำการประมง

๒. เป็นคนต่างด้าวร่วมกันทำหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต

๓. ทำการประมงในเขตการประมงไทยโดยทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

๔. ไม่เข้า - ออก ตามช่องด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที่ที่กำหนด/ไม่เข้า - ออกตามเวลาที่กำหนด

๕. เข้ามาหรือออกไปโดยยื่นรายการและไม่ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเส้นทางนั้น

                                                                                                                               

 

 

นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   จ.สงขลา