ที่ห้องบอลรูมโรงแรมสีหราช​ ตำบลท่าอิฐ​ อำเภอเมือง​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ นายธนากร​ อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ เป็น​ประธาน​เปิดการประมูล​ หมายเลขทะเบียนรถจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 5

  โดยมีนายพิภัช​ ประจัน​เขตต์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายสมเกียรติ​ พูลสุขเสริม​ รอง​ผวจ.อุตรดิตถ์​ นางพรรณี พุ่มพันธุ์​ หน.ผู้ตรวจราขการ​ กรมขนส่งทางบก​ นายประวิทย์​ กิจประยูร​ ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์​ พ.ต.อ.นนท์ธวร สีอินทร์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ พ.อ.เทพฤทธิ์ เรือนคำ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 35 ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวนิลเตร โลหะพจนืพิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์​ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ​และผู้เข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเข้าร่วมกิจกรรม​ในการประมูล หมายเลขทะเบียนรถจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาแล้วจำนวน 4 ครั้งหมวดอักษร​ กค  กง​ กจและกฉ​ ได้เงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจำนวนเงิน​ 58,602,000 บาท การประมูลหมายเลขทะเบียนรถครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 เป็นการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร​ กต​ ซึ่งเป็นหมวดอักษรที่มีความหมายที่ดีหมายถึงการเงินการงานก้าวหน้าการค้าเจริญเติบโตจำนวน 301 หมายเลขนอกจากนี้ยังได้นำหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษรกง​ จำนวน 51 หมายเลขและหมวดอักษร​ กจ​ จำนวน 114 หมายเลขประมูลด้วยจะใช้วิธีการประมูลด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาแผ่นป้ายทั้งหมดได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษกณอุโบสถวัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวงเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563

โดยมีพระมหาเถระพระอธิษฐานจิตจำนวน 4 รูปประกอบด้วย 1 ปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์​ 2.พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์​(ธ)​ เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง 3 พระสุธรรมญาน ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์วัดเจดีย์คีรีวิหาร​ 4. พระอุดมปิฎกเจ้าคณะอำเภอพิชัย วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวงและพระมหาเถระเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจำนวน 9 รูปซึ่งจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้ครอบครองแผ่นป้ายทะเบียนรถสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมประมูลอย่างแพร่หลายผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆการประชาสัมพันธ์ทางเสียงในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการการประชุมของภาคเอกชนและผู้นำชุมชน การส่ง SMS การติดป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่และการแจกแผ่นพับที่มียอดผู้แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประมูลได้ลงทะเบียนไว้แล้วจำนวน 355 หมายเลขเป็นเงินทั้งสิ้น​ 952,000 บาท​ การนำหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนจำนวน 301 หมายเลขออกประมูลเป็นการทั่วไปเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมโดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศอาทิโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์เทศกาลสำคัญของแต่ละจังหวัดชลเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่กิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ gps จัดตั้งหรือควบคุมระบบตรวจสภาพรถจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้จังหวัดอุตรดิตถ์โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ยังได้รับเงินงบประมาณในการจัดทำโครงการสร้าง ความปลอดภัยทางถนนรถใช้งานเกษตรกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่เกษตรกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งใช้รถ Thailand หรือรถอีแต๋นในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและโครงการผู้สูงอายุปลอดภัยห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุของจังหวัดอุตรดิตถ์

เริ่มการประมูลเริ่มต้นที่ หมายเลขทะเบียน  กต 8899 อุตรดิตถ์ เปิดประมูลด้วยราคา 10,000 บาท มีผู้ประมูลสูงสุด จำนวน 100,000 บาท ได้แ น.ส.กัลยารัตน์ ขำทับทิม  หมายเลขทะเบียน กจ 8899 อุตรดิตถ์ มีผู้ประมูลได้ จำนวน 60,000 บาท หมายเลขทะเบียน กต 9988 อุตรดิตถ์ มีผู้ประมูลได้ 42,000 บาท หมายเลข กง 9988 อุตรดิตถ์ มีผู้ประมูลได้ 40,000 บาทและหมายเลขทะเบียน กจ 9988 อุตรดิตถ์ มีผู้ประมูลได้ 50,000 บาท การประมูลจะมีทั้งสิ้น 2 วันคือวันที่ 15 กุมภาพันธ์(วันนี้)และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถครั้งที่​ 4​ ที่ผ่านมาหมายเลข​ ทะเบียน​กฉ​ 9999  อุตรดิตถ์​ ประมูลไปประมาณ​ 800,000  กว่าบาท

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์