วันนี้(15 ก.พ.2563)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าแผนกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และน.ส.ไพจันทร์ ปากดีสี รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยน.ส.สายสิริ สายยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา และนางพรจันทร์ เทพรำพึง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับนักศึกษา เปิดงานการบูรณการจัดการเรียนการสอน ช่วงสอบปลายภาค ภาคปฏิบัติ "Disney World 2020" โดยมีนายพรพิชิต โพธิวัฒน์ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ กล่าวถึงแผนกวิชาการโรงแรมและการบริการได้บูรณากาจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งให้นักเรียน นักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพทุกอาชีพโดยเฉพาะ อาชีพในงานโรงแรม ซึ่งเป็นอาชีพที่ตลาดต้องการแรงงานจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การต้อนรับ การจัดสถานที่ หรือการบริการด้วยรอยยิ้ม แผนกวิชาการโรงแรม และการบริการจึงได้บูรณการจัดการการสอน ภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจได้นำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแนวทางสำหรับการประกอบอาชีพ

 

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสามัคคีกัน ให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและนำไปประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมกับให้เกิดสัมพันธภาพไมตรีที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง การจัดการสอบปลายภาค ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 300 คนอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์