วันที่  14  กุมภาพันธ์  2563  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  แผนกสังคมสงเคราะห์  นำโดย  นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์  ลงพื้นที่มอบขนมเปี๊ยะ   ที่ได้รับบริจาค  จากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงเทศกาลตรุษจีน  ประจำปี  2563  จำนวน  48,480  ชิ้น คิดเป็นมูลค่า  484, 800.- บาท  (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท)

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

มอบให้แก่ เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวน  9  แห่ง  ดังนี้
1.สถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด(ภูมิเวท)  อ.  ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  จำนวน  2,880  ชิ้น  คิดเป็นมูลค่า  28,800.-บาท
2.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  อ.  ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  จำนวน  5,040  ชิ้น  คิดเป็นมูลค่า  50,400.-บาท
3.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งนนทบุรี  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  จำนวน  2,880  ชิ้น  คิดเป็นมูลค่า  28,800.-บาท
4.สถานสงเคราะห์เยาวชน  มูลนิธิมหาราช  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  จำนวน  4,000  ชิ้น  คิดเป็นมูลค่า  40,000.-บาท
5.สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  จำนวน  2,560  ชิ้น  คิดเป็นมูลค่า  25,600.-บาท
6.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ชายธัญบุรี    อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  จำนวน  10,000  ชิ้น  คิดเป็นมูลค่า  100,000.-บาท
7.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง  หญิงธัญบุรี    อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  จำนวน  8,000  ชิ้น  คิดเป็นมูลค่า  80,000.-บาท
8.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  จำนวน  1,600  ชิ้น  คิดเป็นมูลค่า  16,000.-บาท
9.มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิงปทุมธานี  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  จำนวน  2,360  ชิ้น  คิดเป็นมูลค่า  23,600.-บาท

 

และเมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์  2563  ที่ผ่าน  มอบขนมเปี๊ยะ  แก่  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง  จำนวน  11,520  ชิ้น  คิดเป็นมูลค่า  115,200.-บาท  (โดยแผนกบรรเทาสาธารณภัย)

 

รายงาน

ชุติเดช ม่วงใจรักษ์

ผู้สื่อข่าว คมชัดลึก