คมชัดลึกออนไลน์ 2 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ Open House

14 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:52 น.
Open House,,เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ,,วิทยาลัยอาชีวศึกษา,,สุโขทัย
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 187 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ Open House


คลิปที่ 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ Open House ในโครงการมหกรรมวิชาชีพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาประสบการณ์และเรียนรู้ จากการชมการจัดนิทรรศการของแผนกวิชาต่างๆ มีการจัดนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร์การรับการฝึกอาชีพระยะสั้นของแผนกวิชาที่เปิดสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา และนิทรรศการของแผนกวิชาต่างๆรวมถึงสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ทวิศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดวิสัยทัศน์    และเป็นประตูที่เปิดโอกาสทางการเลือก แก่อนาคตของนักเรียน  ทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถมีความเข้มแข็งทางวิชาการเพิ่มขึ้นในอนาคต สำหรับโครงการเปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพหรือ Open House ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยในครั้งนี้มีนายสุชาติ  ทีคะสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน และมีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอเมืองสุโขทัยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

การจัดโครงการมหกรรมวิชาชีพเปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนระดับมัธยม ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่นๆกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยอย่างเหมาะสม และเพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายอาชีพในระดับ ปวช.ปวส.และปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภายในจังหวัดสุโขทัยอย่างทั่วถึง  นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายเพิ่มจำนวนผู้เรียนทางสายอาชีพให้มากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่มีความต้องการแรงงานด้านสายอาชีพสาขาวิชาต่างๆซึ่งยังขาดแคลนอยู่อีกเป็นจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้แต่ละสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนแต่ละสถานศึกษา

​​​​​​

 

สำหรับเด็กนักเรียนที่เขามาเยี่ยมชมโครงการมหกรรมวิชาชีพเปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพหรือ Open House ที่ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดขึ้น น้องๆนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุโขทัย จะได้รับความรู้และแนวทางในการศึกษาต่อโดยเฉพาะสายอาชีพ รวมถึงการจัดการสอนหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ กิจกรรมนันทนาการต่างๆและรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ในงานนี้ด้วย

ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุโขทัย

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ