คมชัดลึกออนไลน์ 9 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

โรงเรียนอนุบาลอนันตะชุมพวง ไอเดียเก๋จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

14 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:43 น.
โคราช,,ข่าวเด่น,,โรงเรียนอนุบาลอนันตะชุมพวง,,นครราชสีมา,,กระทรวงศึกษาธิการ
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 115 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลอนันตะชุมพวง ไอเดียเก๋จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ


จากอดีตถึงปัจจุบัน การศึกษามีความสำคัญและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางของอนาคต ของเด็กและเยาวชน สำหรับโรงเรียนเอกชน ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา และแบ่งเบาภาระของรัฐ จนได้รับความนิยมจากสังคม เพราะความเชื่อมั่นและศรัทธา ต่อกระบวนการการบริหารจัดการ ที่ดูเหมือนว่าจะให้ความสำคัญและจริงจัง มากกว่าโรงเรียนรัฐบาล โดยเฉพาะการเน้นด้านคุณภาพเพื่อต่อยอดให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นเลิศในทุกด้าน


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

ดร.อนันต์ สุดขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอนันตะ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรครูและนักเรียนให้มีความเป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายคุณภาพโรงเรียน คือ สร้างความสุข สร้างคุณภาพ สร้างคนดี สร้างคนเก่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หมายถึงกลยุทธ์การเรียนรู้โดยบูรณาการเนื้อหาของหลักสูตรการเรียนรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับชุมชนเป็นฐานการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติตามสถานการณ์จริงในชุมชนโดยมีการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ ร้านค้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้เรียนกล้าตัดสินใจ ฝึกแก้ปัญหา มีทักษะในรายวิชา มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน เรียนรู้ชีวิตจริงของสังคม

นอกจากนี้ ยังมีครูที่มีความรู้ความสามารถในภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย สอนในห้องเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการปลูกฝั่งเยาวชน อนาคตของชาติให้มีความพร้อมในทุกด้าน ตามความตั้งใจของผู้ปกครองที่ฝากลูกไว้กับทางโรงเรียน ทั้งนี้ยังมีการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยการให้เด็กนักเรียน ไปสัมผัสกับพ่อค้าแม่ค้า เพื่อศึกษาเรียนรู้ชุมชนและสอบถามปัญหา ก่อนจะนำมาสรุปในห้องเรียน และยังให้ความสำคัญโดยเฉพาะนักเรียนกับผู้ปกครอง ให้มีการใกล้ชิด สอบถามพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการกล้าพูดกลับคนในครอบครัว  

สำหรับผู้ที่สนใจ จะส่งบุตรหลานมาเรียน ที่ โรงเรียนอนุบาลอนันตะ สามารถเดินทางมาที่ 359 หมู่ 1 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา หรือโทรสอบถาม 0818795356 , 0874449454

ณัฐพงศ์ อรชร/ข่าวนครราชสีมา 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ