คมชัดลึกออนไลน์ 6 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์จัดงานวันเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:29 น.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,,จัดงานวันเทคโนโลยี,,ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563New Gen To Innovation
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 62 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดงานวันเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563"New Gen To Innovation"


คลิปที่ 1

ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ ม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ ถนนอินใจมี​ ต.ท่าอิฐ​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ เป็นประธา​นเปิดงานวันเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563“New Gen To Innovation” 

 โดยมี ผศ.ดร.กันต์  อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร.เบญจวรรณ สุจริต รองอธิการบดี  ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวนิลเนตร โลหะพจนืพิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณาจารย์​ นักศึกษา​ ให้การต้อนรับในในการจัดงาน วันเทคโนโลยีฯในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

คลิปที่ 2

และเชื่อมโยงกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) และเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9  “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” ที่ทรงพระปรีชาสามารถประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จึงได้จัดงาน “วันเทคโนโลยี” ครั้งที่ 7 ภายใต้ชื่องาน “New Gen To Innovation” ประจำปี 2563  ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ผลงานทางวิชาการ ผลงานการวิจัยทางด้าน

เทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การลงนามความร่วมมือกับ หน่วยงานภาคเอกชน  การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหลักสูตรสาขาวิชาทั้ง 10 หลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขัน  อาทิเช่น การแข่งขัน E-Sport (ROV) โดยความร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

คลิปที่ 3

 

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ