คมชัดลึกออนไลน์ 31 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

อุบลฯ "Open House เปิดบ้านสานฝัน สู่ถนนสายอาชีพ"

12 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:30 น.
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล,เปิดบ้านสานฝัน,สู่ถนนสายอาชีพ ุ อุบลราชธานี
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 330 ครั้ง

อุบลฯ "Open House เปิดบ้านสานฝัน สู่ถนนสายอาชีพ"


 

                             วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี นายนิยม  แสงวงศ์  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านสานฝัน สู่ถนนสายอาชีพ” และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่างโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2 กับวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา ได้ตัดสินใจในการเลือกเรียน สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการเรียนสายอาชีวศึกษา นักเรียนเกิดความเข้าใจและเห็นเส้นทางสายอาชีพในอนาคต เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

 

                   นายนิยม  แสงวงศ์  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  เผยว่านโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาต่อสายสามัญเป็น 51 ต่อ49 ภายในปี 2563 เพื่อต้องการให้ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาเห็นว่า การเรียนสายอาชีวศึกษานั้น จะช่วยให้ผู้เรียนมีงานทำได้มากกว่า และมีอาชีพที่มั่นคง รวมถึงการมีรายได้ที่สูงขึ้น โดยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

 

 

 

                          การจัดกิจกรรม "Open House เปิดบ้านสานฝัน สู่ถนนสายอาชีพ"จึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนวิชาชีพ ของผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ได้เข้าใจถึงการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพต่างๆได้ ตามความถนัดของผู้เรียนต่อไป

ด้านนายวิชัย  แสงศรี   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 กล่าวว่า การจัดกิจกรรม "Open House เปิดบ้านสานฝัน สู่ถนนสายอาชีพ" เป็นเรื่องที่ดี เราพร้อมสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนในสังกัด  ให้เตรียมความพร้อมของตนเอง  เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานในอาชีพที่ตนใฝ่ฝัน  ซึ่งมีหลากหลายสาขาวิชาชีพ หากเรามุ่งมั่นตั้งใจใฝ่ศึกษา นำเอาความรู้ไปประกอบอาชีพที่เราถนัด  เชื่อแน่ว่า  ทุกอาชีพ มีความมั่นคง  สร้างรายได้ และเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษณะ วิลามาศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค อุบลราชธานี



5 อันดับข่าวฮิต
Recommended