คมชัดลึกออนไลน์ 29 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ประธานสหกรณ์ครูโคราช ฟิวส์ขาดแจงสื่อยันไม่เคยทุจริตโกงเงินสมาชิกกว่า 45 ล้านบาท ตามที่สื่อบางฉบับเสนอข่าวเตรียมทนายยืนฟ้องหมิ่นประมาท

11 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:35 น.
ประธานสหกรณ์ครูโคราช,,แจงสื่อ,,ไม่เคยทุจริตโกงเงินสมาชิกกว่า 45 ล้านบาท,,เตรียมทนายยืนฟ้องหมิ่นประมาท
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 1,941 ครั้ง

ประธานสหกรณ์ครูโคราช ฟิวส์ขาดแจงสื่อยันไม่เคยทุจริตโกงเงินสมาชิกกว่า 45 ล้านบาท ตามที่สื่อบางฉบับเสนอข่าวเตรียมทนายยืนฟ้องหมิ่นประมาทดำเนินคดีถึงที่สุด


คลิปที่ 1

 

                  กรณีที่มีกลุ่มครู ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา กว่า 120 คน เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร้องเรียนว่าผู้จัดการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด มีการใช้อำนาจโดยมิชอบ ด้วยการอนุมัติเงินกู้ให้กับครูบางกลุ่ม และครูบางกลุ่มถูกระบุว่าขาดคุณสมบัติ ทั้งที่มีเอกสารหลักฐานเหมือนกัน และกล่าวหาว่ามีการทุจริตในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรสงเคราะห์ รวมทั้งยังมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อที่ประชุมใหญ่ ทำให้สหกรณ์ฯกลายเป็นหนี้สูญเสียเงินกว่า 45 ล้านบาทตามที่เป็นข่าวนั้น   นาย สมศักดิ์ จักสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เปิดเผยว่า  สืบเนื่องมาจากได้มีสมาชิกบางกลุ่มที่ร้องเรียน และได้ยื่นฟ้องศาลปกครอง ต้องการเงินเดือนเหลือ 30% หลังจากกู้กับสหกรณ์ฯไปแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากคำพิพากษาของศาลปกครองกลางออกมาแล้วนั้น ได้ให้ถือปฏิบัติ แต่ก็ยังมีหลายเขตที่ได้ยื่นอุทธรณ์ไป เพราะฉะนั้นถามว่ามีผลกระทบไหมในการปล่อยกู้ ซึ่งการปล่อยกู้สมาชิกกับกลุ่มที่ไม่ได้ร้องไปนั้น ซึ่งไม่มีความประสงค์ตามกลุ่มที่ร้องไปนั้น ซึ่งสมาชิกที่ต้องการยื่นกู้กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จึงต้องดูคุณสมบัติอื่น ๆ รวมไปถึงเรื่องของเงินเดือนที่เหลือ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของทางสหกรณ์ฯ เมื่อปล่อยกู้แล้วกลุ่มดังกล่าวไม่ได้ไปร้อง เขาไม่ได้ต้องการ สมาชิกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่มีความจำเป็นต้องกู้เงินจากสหกรณ์ฯก็จะทำบันทึกยินยอมให้หักเงินจากบัญชีธนาคาร ประกอบทำขอกู้เงินของสมาชิกแม้เงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% ก็ยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักโดยไม่คิดที่จะมาฟ้องร้องสหกรณ์ฯ ในภายหลัง แต่กลุ่มที่บอกว่ากู้ไม่ได้ เนื่องจากว่ากลุ่มนี้ไปลงชื่อแล้วก็ฟ้องและคำพิพากษาออกมาแล้วเขาต้องการเงินเดือนเหลือ 30% พอมากู้กับสหกรณ์เงินเดือนเหลือไม่ถึง30% ตามเกณฑ์ ทางสหกรณ์ก็ไม่อนุมัติ แต่ถ้าเหลือเกิน 30 %  ทางเราก็จะอนุมัติตามความต้องการของสมาชิกทุกราย ซึ่งเราก็จะมีระเบียบมามารองรับอยู่แล้ว


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

 

ข้อมูลข่าวสารซึ่งสถาบันการเงินเป็นสถาบันที่มีความอ่อนไหว ซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้ต้องการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความสั่นคลอนต่อสหกรณ์ฯ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราชมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกรับรู้มาโดยตลอด รวมไปถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 มีผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม 700 กว่าคน ก็มีการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทางประธานและคณะกรรมการชุดที่ 62 ได้ชี้แจงและอธิบายให้สมาชิกทุกคนก็เข้าใจ ยกเว้นกลุ่มที่มีการร้องเรียนที่ยังไม่เข้าใจ  ในส่วนของเงิน 45 ล้านบาทนั้นเป็นเงิน เพื่อจัดตั้งสำรองหนี้เผื่อจะสูญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์โดยการตรวจสอบบัญชี โดยทุกคนเข้าใจหมด เป็นเงินที่ตั้งเพื่อรอเงินสินไหมทดแทนจากสมาชิกที่เสียชีวิตจากการทำประกันจากบริษัทเจ้าพระยา ประกันภัย เนื่องจากบริษัทเจ้าพระยา ประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทางกองทุนประธานวินาศภัยก็รับช่วงต่อในการจ่ายเงินให้กับทายาทของสมาชิก ซึ่งในช่วงที่รอเงินสินไหมของทายาท ซึ่งทางสหกรณ์ก็ยังไม่ได้รับการชำระหนี้จึงต้องตั้งหนี้สำรองเผื่อจะสูญเอาไว้  แต่ในปีนี้ ผจก.กองทุนประกันวินาศภัยมีหนังสือแจ้งสหกรณ์ฯจะมีการจ่ายเงินสินไหมทั้งหมดประมาณ 44 ล้านบาท กลับเข้ามาก็จะเป็นเงินกำไรของปี 2563 บาททันที โดยเงินจำนวนดังกล่าวไม่มีการโกงกันอย่างแน่นอน เนื่องจากการประชุมทุกครั้งก็มีสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีที่ภาครัฐและเอกชน ก็มีการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และรับรู้เรื่องราวทุกอย่าง  ในส่วนของกลุ่มคนที่ให้ข่าวออกไปทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เสียหาย ทางสหกรณ์ จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างแน่นอน ในการให้ข่าวไปในทางที่เสียหายต่อองค์กรและคณะกรรมการชุดปัจจุบัน

 

 

 

ในส่วนที่มีกลุ่มครูบางกลุ่มได้ทำหนังสือยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการและประธานสหกรณ์ชุดปัจจุบันและในอดีตไปยัง DSI ทางสหกรณ์ก็มีการเข้าไปให้ข้อมูลและถ้อยคำทุกกรณีที่มีการร้องเรียนเข้าไปมีแต่เอาเรื่องเก่ามาร้องทั้งนั้น โดย DSI ก็ตอบกลับมาทางสหกรณ์ฯ เป็นที่เรียบร้อย ไม่รับเป็นคดีพิเศษจำหน่ายนอกจากระบบแล้ว  เพราะทุกประเด็นมีคำตอบหมดเพราะ DSI มีการสรุปมาให้ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562  ดังนั้นฝากกราบเรียนพี่น้องสมาชิกฯ ขอให้มีความมั่นใจในเรื่องของการบริหารงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเงินไปตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบทุกประการอย่างโปร่งใส และมีความซื่อสัตย์ต่อสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด คณะกรรมการชุดนี้ทำงานด้วยใจและยึดมั่นความซื่อสัตย์และโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ