คมชัดลึกออนไลน์ 29 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

กระทรวงแรงงานซับน้ำตาแรงงานต่างด้าว

11 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:17 น.
กระทรวงแรงงานซับนำ้ตาแรงงานต่างด้าวหม่อมเต่าส่งที่ปรีกษาลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร,นครปฐม
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 330 ครั้ง

กระทรวงแรงงานซับน้ำตาแรงงานต่างด้าวหม่อมเต่าส่งที่ปรึกษาลงพื้นที่กำแพงเพชร              ​สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เครื่องจักร ขณะที่ลูกจ้างกำลังบรรจุแป้งมันลงถุงที่ บริษัท ที.ซี.เอส.อุตสาหกรรมแป้งมัน จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เป็นเหตุให้ลูกจ้างต่างด้าวชาวเมียนมา บาดเจ็บสาหัส จำนวน 2 ราย โดยนายจ้างได้ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ลูกจ้างได้เสียชีวิตลง 1 ราย

จากเหตุการณ์ดังกล่าว หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่พร้อมด้วยนางรัชนี ภู่พร้อมพันธุ์ ประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง แก่ทายาท นาย YE KO HTET รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 841,253.25 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) ส่วนนาย ZAR NI OO ซึ่งบาดเจ็บได้รับการรักษาและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

โดยมีค่ารักษาพยาบาลจำนวน 18,800.25 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชรจะได้จ่ายให้โรงพยาบาลกำแพงเพชรต่อไป

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร กล่าวว่า กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม มีความห่วงใยและได้ให้การดูแลแรงงานต่างด้าวเฉกเช่นเดียวกับแรงงานไทยทุกประการ ทั้งในกรณีอันเกิดเนื่องจาการทำงาน ผ่านกองทุนเงินทดแทน และกรณีอันไม่เนื่องจากการทำงานผ่านกองทุนประกันสังคม ซึ่งกรณีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานรายนี้เพิ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้เพียง 3 เดือนก่อนเสียชีวิต ก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเงินทดแทน จึงขอฝากให้นายจ้างที่เข้าข่ายต้องขึ้นทะเบียนทั้งสองกองทุนได้ดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมจะได้ให้การดูแลเยียวยาลูกจ้างและทายาทได้ทันท่วงทีต่อไป

 

ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครปฐม5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ