จากกรณีนายไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวอาวุโส อุปนายกและประธานศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 80/2 หมู่บ้านธารริน หมู่ 8 ถนนเทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านธารรินเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช คัดค้านและอุทธรณ์คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ กรณีติดป้ายคัตเฮาส์ขนาดใหญ่หน้าหมู่บ้านให้ชาวบ้านรื้อเสารั้วและสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวอื่น ๆ เช่น โรงจอดรถชั่วคราว ศาลาไม้ไผ่ กระถางต้นไม้ ม้านั่งหินอ่อนที่นั่งเล่น ราวตากผ้า และอื่น ๆ ที่อยู่ริมถนนติดกับรั้วหน้าหมู่บ้าน ออกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดประกาศวันที่ 22 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ อินทศิลา และผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านหลายครัวเรือน โดยได้แนบเอกสารรายงานการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลลงวันที่ 15 ก.ย. 2559 และเอกสารการรายงานหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องการปิดประกาศและบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบในคำอุทธรณ์คัดค้านด้วย และต่อมานายไพฑูรย์ ได้จัดทำและตดป้ายไวนิลหน้าหมู่บ้านประจานข้อความตอนหนึ่งว่า “ธารริน”...หมู่บ้านโลกลืม....พวกเราคนไทย เสียภาษีถูกต้องมาตลอด..แต่กว่า 20 ปี อปท.เจ้าของพื้นที่ไม่เคยดูแล....?  ตามที่เสนอข่าวมาแล้วนั้น

             11 ม.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่นายไพฑูรย์ อินทศิลา สื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศต่อสู้เพื่อความถูกต้องเป็นธรรม และตามตรวจสอบโครงการต่าง  ๆของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่ชาวบ้านในพื้นที่ ต.โพธิ์เสด็จ ร้องเรียน ปปช.ให้สอบการทุจริตในหลายโครงการ  จนทำให้ก่อนหน้านี้หัวหน้าส่วนราชการที่ถูกบีบคัน กดดันจากผู้บริหารบางคนถึงกับยอมลาออกจากราชการ ในขณะที่ ส.ท.จำนวน 6 คนจากในสภา 12  คนตัดสินใจลาออกสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 จำนวน 1 คนและได้รับการเลือกตั้ง จนในปัจจุบันในสภามี ส.ท. 11 คนและ 6 คนได้ประกาศไม่ยอมอยู่ใต้อาณัติการควบคุมสั่งการของฝ่ายบริหาร แต่จะออกมายืนอยู่บนความถูกต้องและประโยชน์ของประชาชน จึงเหลือ ส.ท.ที่สนับสนุนฝ่ายบริหารเพียง 5 คนเป็นเสีงข้างน้อยในสภาเทศบาลตำลโพธิ์เสด็จ  ซึ่งล่าสุดในการจัดทำร่างงบประมาณประจำปี 2563 ที่ผ่านมา ส.ส.เสียงข้างมากแปรญัตติตัดงบประมาณที่ไม่ชอบมาพากลซึ่งฝ่ายบริหารตั้งกระจายไว้ในโครงการและหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยในการประชุมสภาไม่มีฝ่ายบริหารเขาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณ ส.ท.เสียงข้างมากจึงแปรญัตติตัดงบประมาณในโครการต่าง ๆ นอกเหนือจากรายจ่ายประจำรวมมากถึง 11 ล้านบาท

 

 

 

 

 

 

                         ต่อมาทางฝ่ายบริหารได้นำเรื่องราวการแปรญัตติตัดงบประมาณ 11 ล้านไปแจ้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และประชาชนว่าฝ่ายบริหารไม่สามารถพัฒนาอะไรในพื้นที่ได้เนื่องจากโดน ส.ท.เสียงข้างมากแปรญัตติตัดงบประมาณไป 11 ล้านบาทและยังนำมาเป็นข้ออ้างในการเลิกจ้างพนักงานจ้างที่ทางเทศบาลโพธิ์เสด็จคนหนึ่งที่เห็นว่าเป็นคนที่พ่อแม่สนิทสนมกับฝ่าย ส.ท.เสียงข้างมาก โดยในการรับเงินเดือน ๆ สุดท้ายได้ให้ลูกจ้างคนดังกล่าวเซ็นสัญญาเป็นพนักงานจ้างรายเดือนย้อนหลังทั้ง ๆ ที่จ้างมายาวนานกว่า 3 ปี อย่างไรก็ตามทางพ่อแม่และพนักงานคนดังกล่าวได้ขอใบรับรองการผ่านงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานใหม่ แต่ปรากฏว่าผู้บริหารบางคนยืนยันว่า “ที่นี่ไม่มีการออกใบรับรองการผ่านงานให้” น่าจะเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ม.157   ในขณะที่ข้าราชการหลายคนที่เกี่ยวข้องกับหลายโครงการที่ถูกร้องเรียนพากันวิตกกังวลว่าหากทาง ปปช.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ตรวจสอบการทจริตในเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จตนเองจะมีความผิดไปด้วยหรือไม่

            ทางด้านนักธุรกิจเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ยื่นร้องร้องเรียนการทุจริตในเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ให้ ปปช.สอบ กล่าวว่า เมื่อปลายปี 2562 หลังจากที่สภาเทศบาล ฯแปรญัตติตัดงบประมาณรายการจ่ายในหลายโครงการไป 11 ล้านบาท ตนได้นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาโพสต์สอบถามในเฟซบุ๊คว่าเกิดอะไรขึ้นในสภา และกล่าวตำหนิสภาเทศบาล ฯโดยไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคลทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาแม้แต่น้อย แต่ทางผู้บริหารคนหนึ่งข้างทนายความยื่นฟ้องตนต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง ๆ ที่ข้อความทั้งหมดไม่น่าจะสร้างความเสียหายให้กับผู้ใดเลย และผู้บริหารคนดังกล่าวก็ไม่ได้อยู่ในฐานะผู้เสียหาย อย่างไรก็ตามตนในฐานะประชาชนผู้เสียภาษี มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการบริหารของเทศบาล ฯจึงมีสิทธิ์ที่จะสงสัยหรือสอบถามได้  จึงพร้อมสู้คดีและมีพยานหลักฐาน ภาพถ่าย เอกสารและคลิปอีกหลายโครงการจะเปิดโปงร้องเรียนเอาผิดกับผู้บริหารบางคนรวมทั้งข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่องการทุจริตของผู้บริการบางคนของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จเป็นหนังยาวที่ต้องติดตามแบบอย่ากระพริบตา

            “เอาแค่เรื่องที่ตนร้อง ปปช.กรณีนำรถแบ็กโฮของเทศบาล ฯมาให้ผู้รับเหมาใช้ในการรับเหมาโครงการสร้างถนนเข้าเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ และใช้ในการรับเหมาะสร้างบ้านผู้บริหารในหมู่ 3 ต.โพธิ์เสด็จ แค่เรื่องนี้ก็ดิ้นไม่หลุดแน่เพราะภาพ/คลิปปรากฏชัดเจน ตนจะเดินทางไปสอบถามความคบหน้าที่ ปปช.นครศรีธรรมราช ว่าทำไมเรื่องร้องเรียนนานมากแล้งจึงเงียบเพราะอะไร เรื่องที่ตนร้องไม่มีมูล หรือผู้บริหารสามารถนำรถแบ็กโฮทรัพย์สินของเทศบาลมาให้ผู้รับเหมาใช้ส่วนตัวได้อย่างนั้นหรือ ความจริงอาทิตย์นี้ตนจะเดินทางไปสอบถามความคืบหน้าที่ ปปช.แต่ก็ติดภาระกิจยุ่งมาก แต่อาทิตย์หน้าตนไปแน่ส่วนจะเป็นวันไหนตนจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้ง

 

 

 

 

 

                           นักธุรกิจรายเดิมกล่าวอีกว่า นั้นมันแค่เรื่องเดียว ไหนจะเรื่องการนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้เป็นรถส่วนตัวมาตลอดเป็น 20 ปี เพิ่งหยุดไม่กล้าใช้หลังตนยื่น ปปช.ตรวจสอบการทุจริต เรื่องการอนุญาติให้เอกชนก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ขัด พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เรื่องการสร้างถังน้ำประปาขนาดใหญ่ในที่ดินของตัวเองทั้งในหมู่ 3 หมู่ 4 ต.โพธิ์เสด็จ  แม้จะอ้างว่าอุทิศที่ดินให้หลวงแล้วแต่ไม่มีทางเข้าไปซ่อมบำรุงเพราะต้องผ่านบ้านของผู้บริหารคนดังกล่าว ในอนาคตหากไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจะทำอย่างไร เรื่องในลักษณะนี้เกิดปัญหาขึ้นมาหลายแห่งแล้ว ล่าสุดที่ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช  และเรื่องที่ตนมีพยานหลักฐานชัดเจนมาก ๆอีกเรื่องคือตนทำถนนเข้าสวนมะนาวและเปิดให้ชาวบ้านจำนวนมากได้ใช้สร้างความสะดวกเป็นอย่างมาก แต่จู่ ๆ เทศบาลเข้ามาถมหินคลุกบนถนนที่ตนสร้างแต่กลับทำหลักฐานเท็จขึ้นมาเบิกเงินตั้งแต่การบุกเบิกถนน การถมหินคลุกและอื่น ๆ ซึ่งการบุกเบิกสร้างถนน การถมดินลูกรังตนเป็นคนอแกเงินส่วนตัวทั้งหมด เทศบาลและผู้รับเหมาไม่ได้ออกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นเลย รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง แต่อยากจะให้ ปปช.สอบสวนให้เสร็จทีละเรื่องจะได้ไม่ยุ่งยาก จึงขอให้ ปปช.เตรียมชี้แจงความคืบหน้าในเรื่องเก่าไว้ด้วย รับรองงานนี้สนุกแน่นอน

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีนายทุนเอกชนกลางเต้นท์ขนาดใหญ่คร่อมถนนชลประทานฝั่งด้านใน ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ 3 ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และเปิดเป็นสถานที่รับซื้อมังคัด หรือ “ล้งรับซื้อมังคุด” โดยมีป้ายไวนิลติดข้อความว่า “ OK... โอเค เบตง รับซื้อมังคุดคุณภาพ ราคาดี ...บ้านนายกปื๊ด” ติดอยู่อย่างชัดเจน จนถึงขณะนี้ทางชลประทานยังไม่ได้ออกมาชี้แจข้อเท็จจริงหรือมีคำสั่งให้นายทุนรื้อเต้นท์ล้งรับซื้อมังคุดแต่อย่างใด หากปล่อยให้เอกชนดำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้ ภายในอาทิตย์หน้าชาวบ้านจะนำรถแบ็กโฮเข้าไปปรับพื้นถนนหรือคันคลองชลประทานสายเดียวกันที่เหลือต่อจากเต้นท์ล้งมังคุด เพื่อประกอบธุรกิจบางอย่างเช่นกัน

            ในขณะที่ทนายความคนหนึ่ง กล่าวว่า ตนทราบเรื่องที่มีนักธุรกิจยื่น ปปช.ให้สอบการทุจริตโครงการในเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ รวมทั้งเรื่องที่ส่อไปในทางมิชอบอีกจำนวนมากที่เตรียมยืนร้องต่อ ปปช. ต่อไป แต่การทำงานของ ปปช.แต่ละเรื่องใช้เวลายาวนานมาก และดูเหมือนว่าผู้บริหารบางนที่มีอำนาจในเทศบาลโพธ์เสด็จมีท่าทีท้าทาย ไม่สนใจ ไม่เกรงกลัวการถูกสอบ จึงยังดำเนินการในหลายเรื่องให้ถูกร้องเพิ่มเติม โดยเฉพาะการขึ้นป้ายหรือออกคำสั่งให้รื้อรั้วหน้าหมู่บ้านธารริน ทั้ง ๆ รู้ดีว่าเขาฟ้องร้องต่อศาลต่อสู้กันยาวนาน 4 ปี และศาลไม่ได้ตัดสินให้รื้อเสารั้ว บังคับคดีชี้แจงชัดเจนแล้ว และการที่สื่อมวลชนอาวุโสออกมาประกาศต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและเริ่มขุดคุ้ยโครงการต่าง ๆ ที่ไม่ชอบมาพากลคงไม่สนุกแน่ เรื่องนี้ทางแก้เพื่อให้เรื่องเสารั้วหน้าหมู่บ้านธารรินยุติทางเทศบาล ฯควรออกคำสั่งยกเลิกสั่งเดิมโดยเร่งด่วน โดยมีข้ออ้างว่าได้ว่าออกคำสั่งและขึ้นป้ายประกาศให้รื้อเสารั้วเนื่องจากไม่ทราบว่ามีคำพิพากษาชัดเจนแล้ว หลังจากตรวจสอบและทราบข้อเท็จจริงจึงขอยกเลิกคำสั่งและรื้อป้ายประกาศออกเรื่องก็คงจบได้ไม่ยาก.

 

 

 

 

 

 

ภาพ/คลิป  ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ขอบคุณข้อมูลข่าว เพจข่าวตีแผ่  ไพฑูรย์ อินทศิลา จ.นครศรีธรรมราช