เมื่อวันนี้(8 ก.พ) ที่วัดควนนาแค ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้ทานไฟปีที่ 17 แด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน 100 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีพระประสิทธิโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งโครงการดังกล่าว อบต.บ้านควนร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านควนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่มีความปรารถนาให้พระสงฆ์สามเณรคลายหนาว โดยการถวายภัตตาหารเช้าร้อน ๆ สดใหม่จากเตา ซึ่งคล้ายกับพระราชพิธีเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ด้วยขนมเบื้องหรือประเพณีบุญข้าวจี่ทางภาคอีสาน ซึ่งปัจจุบันมีวัดอยู่ไม่เพียงกี่แห่งในภาคใต้ ที่ยังคงสืบทอดประเพณีดังกล่าวเอาไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ร่วมกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธและแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคีในชุมชน รวมทั้งให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้มากขึ้น และยังเป็นการรักษาภูมิปัญญาชาวบ้านให้คงอยู่ตลอดไป

สำหรับปีนี้ มีชาวบ้านจากตำบลบ้านควน ตำบลโคกหล่อ ตำบลบ้านโพธิ์และตำบลบางรัก อ.เมืองตรัง นำอาหารหวานคาวมาปรุงสุกใหม่จำนวน 99 ร้านค้า ซึ่งเมื่อถวายพระสงฆ์สามเณรเสร็จแล้ว ที่เหลือประชาชนสามารถกินฟรีได้ทุกร้าน จนกว่าอาหารจะหมด และเมื่อพระสงฆ์สามเณรฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ประชาชนก็ยังสามารถนำอาหารคาวหวานและผลไม้ทีเหลือ กลับบ้านได้ด้วย ซึ่งปีนี้บรรยากาศคึกคักกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยมีแรงงานต่างด้าวชาวพม่ามาร่วมงานด้วย

ด้าน จ.ส.ต พิชัย จริงจิตร กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านควน อ.เมืองตรังกล่าวว่า ปีนี้ได้จัดมาเป็นปีที่ 17 แล้ว เนื่องจากความเชื่อในพระพุทธศาสนาที่ต้องการสืบทอดประเพณีดั้งเดิมเอาไว้และปีนี้ถือว่ามีแสงไฟเพิ่มมากขึ้น โดยมีร้านค้า 90 กว่าร้านจากปีที่แล้ว 85 ร้านและมีชาวบ้านตำบลข้างเคียงมาร่วมอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว ถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดตรัง