เมื่อเวลา 8.00 น. วันที่ 8 ก.พ.2563 ที่ วัดป้อมรามัญ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ประชาชนจำนวนมาก ต่างนุ่งขาว ห่มขาว มาแบบครอบครัว ต่างพาลูกพาหลาน เดินทางมาทำบุญตักบาตร แก่พระสงฆ์ และปฏิบัติธรรม กันตั้งแต่เช้า เนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  โดยพระครูเกษมจันทวิมล (พระอาจารย์แดง ) เกจิชื่อดัง เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ เจ้าของฉายานิ้วมหามงคล นำคณะพระสงฆ์ทำพิธีสวดมนต์ และ พระสงฆ์ตักอาหารทั้งคาวหวาน ที่ประชาชนนำมาทำบุญใส่บาตร ตามประเพณีโบราณ และ ได้สอนหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า   ในการดำรงชีวิต  อยู่ให้เป็นเย็นให้พอ ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ มีความอดกลั้น  อดทน  รู้จักบุญคุณคน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก แค่นี้ก็จะทำให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญ ในชีวิตและครอบครัว

 

พร้อมกันนี้พระครูเกษมจันทวิมล (พระอาจารย์แดง ) เกจิชื่อดัง ยังแจกวัตถุมงคลเศียรบรมครูปู่ฤาษี108 เนื้อว่านเลี่ยมทอง ให้กับญาติโยมที่มาร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วย

สำหรับวันมาฆบูชา  เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนี ระบุว่า  ครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6  และ วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์


ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา