คมชัดลึกออนไลน์ 6 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ชาวบ้านจี้ ปปช.แจงผลสอบทุจริต ทต.โพธิ์เสด็จ หลังชาวบ้านแฉ

7 กุมภาพันธ์ 2563 - 13:32 น.
ชมรม strong ต่อต้านทุจริต,,จี้ ปปชแจงผลสอบทุจริต ทตโพธิ์เสด็จ,,รื้อรั้วหมู่บ้านธารริน,,ไร้การเหลี่ยวแลกว่า 20 ปี,,นครศรีธรรมราช
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 961 ครั้ง

ชาวบ้านจี้ ปปช.แจงผลสอบทุจริต ทต.โพธิ์เสด็จ หลังชาวบ้านแฉด้วยคลิป


คลิปที่ 1

 

               ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเทศบาลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีปัญหาในการบริหารมาอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริหารที่มีอำนาจบางคนวางอำนาจให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการเพียงอย่างเดียว ทำให้หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องไม่สามารถสนองความต้องการได้เนื่องจากบางเรื่องขัดต่อระเบียบกฎหมาย จึงทำให้ผู้บริหารบางคนที่มีอำนาจไม่พอใจ พยายายามบีบคั้นกดดันกลายเป็นปัญหาขัดแย้งสะสมทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ หัวหน้าส่วนราชการหลายคนต้องทำเรื่องขอย้ายตัวเองไปที่อื่น ทำการบริหารไม่มีประสิทธิภาภผลกระทบต่อประโยชน์ของประชาชนเป็นอย่างมาก เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานายภักดี ศรีเมือง ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ซึ่งพยายามขอย้ายตัวเองเพราะไม่สามารถทนต่อการกระทำและการกดดัน บีบคั้นของผู้บริหารบางคนได้ แต่ไม่สามารถย้ายได้จึงตัดสินใจยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ในขณะที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จจำนวน 7 คนที่ไม่อยากเสี่ยงต่อการทำผิดระเบียบกฎหมายประกาศไม่ร่วมหัวจมท้ายกับฝ่ายบริหาร และหันมาทำหน้าที่บนพื้นฐานผลประโยชน์ของประชานอย่างตงไปตรงไม่ จนในปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จที่อยู่กับฝ่ายบริหารเพียง 5 คนกลายเป็นทีมบริหารที่มีเสียงข้างน้อยในสภาเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จไปโดยปริยาย


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

ส.ท.เสียงข้างมากคนหนึ่ง เปิดเผยว่า สมาชิกสภา ฯ 7 คนต้องประกาศถอนตัวจากการสนับสนุนฝ่ายบริหารเพราะไม่อยากเสี่ยงต่อการติดคุกเพราะทำผิดกฎหมาย  จึงรวมตัวกัน 7 คนออกมาทำหน้าที่บนพื้นฐานของกฎหมายและผลประโยชน์ของประชาชน อะไรที่ถูกต้องเป็นผประโยชน์ต่อบ้านเองและประชาชนเราก็มีมติในสภายกมือให้ผ่าน  แต่อะไรที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่สนับสนุน อย่างล่าสุดเรื่องพระราชบัญญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  ส.ท. 7 เสียงข้างมาก 7 คนก็ตรวจสอบกันอย่างเต็มที่ พบโครงการที่ส่อไปในทางทุจริตเราก็ไม่ให้ผ่าน เช่น โครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเกเล็กของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ภายในวัดโพธิ์เสด็จ  หมู่ 8 ต.โพธิ์เสด็จงบประมาณ 4.9 แสนบาท เราก็ไม่ให้ผ่านเพราะโครงการนี้เคยนำเข้าสู่การบรรจุและพิจารณามาครั้งหนึ่งแล้ว แต่พระครูโพธิสารประสาธน์ “พ่อท่านชม” อดีตเจ้าอาวาส ซึงเป็นเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาตให้สร้าง เพราะกำแพงจะอยู่ใกล้กับโบสถ์ทำให้การประกอบศาสนกิจทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนไม่สะดวก แต่เมื่อพระครูโพธิสารประสาธน์ “พ่อท่านชม” มรณภาพเมื่อปี 2561 ทางผู้บริหารบางคนก็นำโครงการเดิมกลับมาบรรจุใหม่ในปีงบประมณ 2563 ส.ท.เสียงข้างมากสอบถามไปยังวัดโพธิ์เสด็จ ซึ่งมีพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยติ) รักการการเจ้าอาวาส ฯท่านก็ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างกำแพงในโครการดังกล่าว พวกเรา ส.ท.เสียงข้างมากจึงไม่ยกมือให้ผ่าน โครงการดังกล่าวตึงตกไป ล่าสุดทางผู้บริหารบางคนได้นำเรื่องนี้ไปโจมตีในเฟซบุ๊คและโลกโซเซี่ยลในทำนองว่าเทศบาลโพธ์เสด็จอยากพัฒนาแต่ไม่สามารถทำได้เพราะมือในสภาไม่เพียงพอ มีกลุ่ม ส.ท.เสียงข้างมากขัดขวางการพัฒนา ทาง ส.ท.กำลังปรึกษาฝ่ายกฎหมายว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายหรือไม่ จะได้ฟ้องดำเนินคดีกับผู้บริหารบางคนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่โฆษณาอันเป็นเท็จทำให้ ส.ท.เสียงข้างมากเสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียงหรือไม่ ซึ่งเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลและส่อไปในทางมิชอบนั้นสื่อมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนทั่วไปก็รับทราบกันเป็นอย่างดี เพราะประชาชนและ“ชมรม strong ต่อต้านทุจริต” ได้นำเอาข้อความ คลิปและภาพที่ส่อไปในทางทุจริตไปเผยแพร่อย่างกว้างขวางต่อเนื่อง และทาง ปปช.นครศรีธรรมราชกำลังตรวจสอบอยู่ในขณะนี้

            โดยการกระทำที่ส่อไปในทางทจริตซึ่ง“ชมรม strong ต่อต้านทุจริต”นำคลิป/ภาพไปตีแผ่ในโลกโซเชี่ยล เช่น กรณีที่ผู้รับเหมาก่อสร้างปละปรับปรุงพื้นที่ในบ้านของนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ ประชาชนถ่ายคลิปขณะที่มีกาณนำรถ JCB ของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จไปใช้ในงานรับเหมา และโครงการรับเหมาสร้างถนนเข้าเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จที่มีการนำรถ JCB ของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จไปใช้ในงานรับเหมาของเอกชนเช่นกัน  นอกจากนี้ประชาได้ถ่ายคลิปกรณีมีการนำเอาหินคลุกจำนวนมากมาวางกองไว้ในพื้นที่ว่างหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ กองใหญ่ และนำรถ JCB ของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จไปใช้ในงานรับเหมามาตักหินคลุกใส่รถบรรทุกของผู้รับเหมา ตอนแรกประชาชนคิดว่าเป็นกองหินคลุกของเทศบาล ฯนำมากองไว้เพื่อไว้บริการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ แต่ในข้อเท็จจริงกองหินเป็นของเอกชน ที่มีผู้บริหารเทศบาล ฯบางคนเป็นเจ้าของกิจการนำหินมากองและใช้ JCB ของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จมาตักใส่รถบรรทุกไปใช้ในโครงการรับเหมาในหลายโครงการของเทศบาล ฯ ในคลิปมีภาพของผู้บริหารบางคนขับรถบรรทุก รถไถด้วยตัวเอง  ทราบว่าทั้ง 2-3 เรื่องนี้ ปปช.กำลังตรวจสอบทุจริตจึงอยากให้ทาง ปปช.เร่งดำเนินการและชี้แจงความคืบหน้าให้สาธารณะชนทราบด้วยว่าอยู่การสอบสวนในขณะนี้เสร็จแล้วหรือไม่ หรืออยู่ในขั้นตอนไหน อย่างไร

นายไพฑูรย์ อินทศิลา สื่อมวลชนอาวุโส ประธานศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช ตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านธารริน กล่าวว่าหลายเนื่องที่เป็นปัญหาอยู่ในเทศบาล ฯตำบลโพธิ์เสด็จ ผู้บริหารควรเอาเวลาไปบริหารจัดการให้เป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งการชี้แจงข้อเท็จจริงกับ ปปช. แต่กลับมารับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการเสารั้วหน้าหมู่บ้านธารริน ซึ่งมีการฟ้องร้องต่อศาลและศาลพิพากษาตัดสินชัดเจนไปแล้ว ซึ่งเสารั้วหรือสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวหน้าบ้านใครหน้าใครหน้าบ้านมันไม่ได้ส่งผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเลย ชาวบ้านอยู่กันมานานกว่า 20 ปีเทศบาล ฯแคยเขาไปดูแลอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคให้กับชาวบ้านบ้างหรือไม่ ชาวบ้านเขาเดือนร้อน ประสบปัญหาถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ำประปา เคยเข้าไปดูแลแก้ปัญหาให้เขาบ้างไหม ชาวบ้านควักเงินทำกันเอง แก้ไขปัญหากันเองมาตลอดกว่า 20 ปี แต่พอนายทุนไปร้องให้รื้อเสารั้วเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองกลับกระตือรือร้นขึ้นป้ายคัตเฮาส์ทันทีประกาศให้รื้อภายใน 15 วันทั้ง ๆ ที่รู้อยู่ว่าข้อเท็จจริงการสร้างรั้วมาจากปัญหาอะไร ผู้บริหารเทศบาล ฯก็เป็นหนึ่งในคนที่ลงมติให้ก่อสร้าง ที่สำคัญรู้อยู่ว่าเรื่องดังกล่าวศาลพิพากษาว่าอย่างไร ทางบังคับคดีเขาชี้แจงขอบเขตของคำพิพากษาชัดเจนว่ารื้อเสารั้วไม่ได้เพราะเกินคำพิพากษาศาล เข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล  ดังนั้นเรื่องความไม่ชอบมาพากลในเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จจำเป็นต้องรื้อออกมาเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้สาธารณะชนทราบกันทั้งหมดเสียที.

ขอบคุณภาพ/คลิป ชมรม“ชมรม strong ต่อต้านทุจริต” จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ