คมชัดลึกออนไลน์ 9 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ม.วลัยลักษณ์ MOU ภาคเอกชน พัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 กุมภาพันธ์ 2563 - 16:15 น.
มวลัยลักษณ์ MOU ภาคเอกชน พัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็น Smart University
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 151 ครั้ง

ม.วลัยลักษณ์ MOU ภาคเอกชน พัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็น Smart University


ม.วลัยลักษณ์ MOU ภาคเอกชน พัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็น Smart University

 

วันที่ 6 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานครศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม และ นายสมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายธนศักดิ์  ตั้งปณิธานวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ลงนามเป็นพยาน


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานพัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อการเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัย และเป็นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีอายุ

ชชาดล เจริญพงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended