คมชัดลึกออนไลน์ 31 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

โกลว์ ชี้แจงข้อมูลกรณีเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

3 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:48 น.
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,,นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,,บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 1,478 ครั้ง

โกลว์ ชี้แจงข้อมูลกรณีเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์ นิคมฯมาบตาพุดแลัวใครจะรับผิดชอบตอบหน่อย


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นประธานประชุมชี้แจง ตามท่ีเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:17 น.ได้เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ส่งผลให้โกลว์ไม่สามารถส่งไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมบางรายที่รับไฟฟ้าจากโกลว์ตามสัญญาตั้งแต่เวลา 16:17 น.ของวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563

ราชัญ กองทอง จ. ระยอง


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

บริษัทฯได้ทำการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนและสามารถเริ่มทยอยจ่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 17:15-18:12 น.ในวันเดียวกัน ทั้งน้ีบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบอุปกรณ์ปลดวงจรไฟฟ้าให้มีความมั่นคง มากยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

บริษทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณท่านที่ได้เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้ชี้แจงมา ณ โอกาส นี้

ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อ นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) โทร 081 813 7226

เกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน

บริษัทโกลว์ พลังงาน เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่ม โกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหน่ึงในประเทศโดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,084 เมกะวัตต์ (ส่วนของโกลว์เท่ากับ 2,268 เมกะวัตต์) และมีกำลังผลิตไอน้ำ ทั้งสิ้น 1,116 ตัน ต่อชั่วโมง

กลุ่ม บริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไอน้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับบริษัท อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสากรรมฯใกล้เคียง5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ