คมชัดลึกออนไลน์ 2 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ให้ความรู้การป้องกันควบคุมสัตว์ แมลงพาหะนำโรค

3 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:23 น.
เทศบาลเมืองคอน ให้ความรู้การป้องกันควบคุมสัตว์ แมลงพาหะนำโรค ต้นเหตุไวรัสโคโรนา
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 245 ครั้ง

เทศบาลเมืองคอน ให้ความรู้การป้องกันควบคุมสัตว์ แมลงพาหะนำโรค ต้นเหตุไวรัสโคโรนา


 

 

                วันที่ 3 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการป้องกันและควบคุมสัตว์และแมลงพาหนะนำโรค เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์และแมลงนำโรค ลดอัตราป่วยและป้องกันการป่วยตายด้วยโรคที่เกิดจากสัตว์และแมลงพาหะนำโรค กำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์และแมลงพาหะนำโรค มีนายไสว  เขียวจันทร์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ มีตัวแทนของสถานศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานป้องกันควบคุมโรคหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 58 แห่ง เข้าร่วมโครงการ 120 คน


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

นายไสว  เขียวจันทร์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในปี 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 4,204 ราย เสียชีวิต 12 ราย  อัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 9 ของประเทศ และจำนวนผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 337 ราย ผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา 38 ราย ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ได้มีการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันให้กับทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ อีกทั้งได้มีการรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย อย่างต่อเนื่อง  ในส่วนของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลนครฯได้มีการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันสุนัข แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของตลอดทั้งปี

ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้แก่ผู้ที่เข้าอบรมด้วย โดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น

ชชาดล เจริญพงศ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended