วันที่28 มกราคม.2563 นายประหยัด   บุญพอ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน  หลังได้รับคำแนะนำจากกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลเขมราฐ   ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ พบว่า

มีนักเรียนที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กว่า 100 ราย กระจายตามห้องเรียนต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด โรงเรียนจึงขอหยุดทำการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2563 เพื่อทำความสะอาดห้องเรียน  ห้องพักครู  ห้องน้ำ  โรงอาหาร  ตลอดจนอาคารสำนักงานแผนกต่างๆ

 

 

 

ประกอบกับขณะนี้ สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีน ได้แพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว  ซึ่งเด็กจะได้รับเชื้อได้ง่าย จากไวรัสชนิดนี้  ทางโรงเรียนจึงได้สั่งหยุดเรียนไว้ก่อนเป็นเวลา 2 วัน ตามคำแนะนำของแพทย์จากโรงพยาบาลเขมราฐ

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขามฐ จ.อุบลราชธานี เผยว่า โรงดรียมเรียนนี้เป็นโรงเรียนระดับชั้นประถม   ขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 1,007 คน โดยตนได้สั่งให้หยุดการดรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 28 ถึง 29 มกราคม จะหยุดมากก็ไม่ได้ เพราะเด็กจะต้องเข้าสอบโอเนต ในวันที่ 1  กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ เมื่อเปิดเรียนแล้วครูก็จะมีการคัดครองนักเรียนอีกครั้ง หากนักเรียนคนใดยังไม่หายดี ก็จะให้กลับบ้านพักผ่อนต่อไปอีก พร้อมให้มีการดูแลอย่างใกล้ชิด ต่อไป ///////////////

 

กฤษณะ วิลามาศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จังหวัดอุบลราชธานี