วันที่ 26 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พบผู้ป่วยมีอาการคล้ายไข้อู่ฮั่น เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เมื่อเวลา 20.30 น. ของวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา หลังการซักประวัติทราบว่า เคยเดินทางไปประเทศจีน ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการตามมาตรฐานการรักษาและการควบคุมโรคติดต่อ พร้อมให้ผู้ป่วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล จัดให้มีการติดตามอาการและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  

 

 

 

 

                 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลหล่มสัก พบว่ามีผู้ป่วยอาการคล้ายไข้อู่ฮั่น เข้ารับการรักษาจริงแต่จะเป็นติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไม่นั้นต้องรอการตรวจสอบ สำหรับผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) เนื่องจากเข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ส่วน คือ มีไข้ อาการทางเดินหายใจ และมีประวัติเดินทางไปประเทศจีน โดยผู้ป่วยมาขอรับบริการที่โรงพยาบาล เนื่องจากมีไข้ เมื่อตรวจสอบคัดกรองแล้ว จึงได้นำผู้ป่วยเข้าห้องแยกโรคความดันเป็นลบตามปกติ และเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ส่วนการจะบอกว่าผู้ป่วยแต่ละรายยืนยันว่าเป็นป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายันธุ์ใหม่ 2019 หรือไม่ ต้องพิจารณาข้อมูล 3 ด้านโดยข้อมูลทั้ง 3 ด้าน จะถูกนำเอามารวมและเข้าคณะผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัส ด้านระบาดวิทยา และด้านคลินิก พิจารณาร่วมกัน  ผลประการใดผู้สื่อข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป

 

 

 

 

 

                  ส่วนประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มสัก ยังไม่ทราบว่ามีผู้ป่วยอาการคล้าย "ไข้อู่ฮั่น" ในพื้นที่เข้ารับการรักษา และบางรายยังไม่ทราบว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไข้อู่ฮั่นคืออะไร และยังไม่รู้วิธีการป้องกันตัวจากโรค คงต้องรอหน่วยงานที่รับผิดชอบมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบ เพื่อประชาชนจะได้ป้องกันตัวได้อย่างถูกวิธีและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค "ไข้อู่ฮั่น" มากขั้น

 

 

 

ภาพ/ข่าว ภูษณุ ปานนิล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เพชรบูรณ์ รายงาน