จากกรณี บก.ปคม. ได้จับกุมคดีค้ามนุษย์รูปแบบแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเด็กชาย จำนวน 5 คน ในพื้นที่ สภ.สีคิ้ว พบเป็นชาย อายุ 15 ปี จำนวน 2 ราย  และอายุ 14 ปี จำนวน 3 ราย และสามารถควบคุมผู้ต้องหาเป็นเกย์ อายุ 32 ปี คนซื้อบริการ

ล่าสุด นางอรินท์มาศ กาแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กและครอบครัวเพื่อดำเนินการสืบเสาะข้อเท็จจริง โดยทราบว่า เด็กจำนวน 4 คน เป็นคนในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นม. เด็กมีผู้ปกครองให้การดูแล แต่เด็กค่อนข้างมีปัญหาด้านพฤติกรรมติดเพื่อน เที่ยวเตร่กลางคืน ไม่เชื่อฟังผู้ปกครอง โดยเด็กได้รู้จักกับผู้ต้องหามาก่อน ผู้ต้องหามีการชักชวนกันออกไปดื่มเหล้า/ชงเหล้าที่บ้านและร้านอาหารบริเวณอ่างเก็บน้ำซับประดู่และเมื่อวานเด็กเต็มใจมาทำงานขายบริการทางเพศ จำนวน 2 คนไม่ได้ถูกบังคับแต่อย่างใด (ทำเป็นครั้งแรก) โดยจะนำเงินไปซื้อรองเท้ารุ่นใหม่ให้ตนเองและใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยเด็กจะได้เงินจากผู้ต้องหาหลังจากการทำงานขายบริการจำนวน 1,000 บาท (ไม่ทราบราคาขายบริการที่ตกลงกับแขก)

ทั้งนี้ ผลการประเมินสภาพครอบครัวและพฤติกรรมการดูแลของครอบครัว พบว่า ครอบครัวสามารถให้การเลี้ยงดูเด็กได้ เด็กจำนวน 3 คน กำลังศึกษาช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนอีก 1 คนวางแผนเรียนต่อ กศน. การวางแผนให้การช่วยเหลือในระยะสั้น ได้แจ้งสิทธิกับผู้ปกครองของเด็ก/การขอรับเงินเยียวยาตามกฎหมาย พร้อมให้คำปรึกษาผู้ปกครองเด็กเกี่ยวกับการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และป้องกันไม่ให้เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเป็นผู้เสียหายซ้ำและ แจ้งผู้ปกครองและเด็กให้ความสำคัญในการให้ความร่วมมือสอบปากคำและกระบวนการทางกฎหมาย ส่วนการวางแผนให้การช่วยเหลือระยะยาว บพด.นม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนติดตามครอบครัวเด็ก โดยกำหนด 1 เดือน , 3 เดือน และ 6 เดือน หากพบปัญหาจักได้วางแผนกับครอบครัวเด็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหากพบปัญหาเสี่ยงกระทำซ้ำวางแผนส่งเด็กเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ/ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา