ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอสูงเนิน นางสายพิญ เอี่ยมอุไร ปลัดอบต.หนองตะไก้ รักษาการนายกอบต.หนองตะไก้ นายธวัชชัย เครือบสูงเนิน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองตะไก้ โดยพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งที่หนักที่สุดในขณะนี้จะเป็นพื้นที่ในเขตต.หนองตะไก้ มีทั้งหมด12หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดตอนนี้คือ หมู่.4,5,7,8,9,10,และ11 ประชากรราวๆ 7 พันกว่าคนที่เดือนร้อนขาดแคลนน้ำในการใช้อุปโภคและบริโภค

โดยที่ผ่านมาทางอบต.หนองตะไก้ได้จัดสรรค์งบประมาณเพื่อทำการสูบน้ำเข้าบ่อน้ำของหมู่บ้านโสกจาน ม.7 เพื่อเอาไว้ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน และในพื้นที่อื่นๆก็ได้มีการนำรถน้ำของอบต.ไปรับน้ำดื่มจากการประปาส่วนภูมิภาคอ.ปักธงชัยเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ และสำหรับโรงเรียนบ้านสองคร เองก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปีนี้เป็นอย่างมากโดยไม่มีน้ำสำหรับให้บุคลากรครูและนักเรียนใช้ โดยเฉพาะขาดน้ำในการทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆนักเรียนจึงได้ประสานไปที่อบต.หนองตะไก้ให้นำน้ำมาแจกจ่ายให้กับทางโรงเรียนในครั้งนี้

ทางด้านนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับมาว่าให้ทางหน่วยงานต่างๆร่วมมือกันให้การช่วยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับภัยแล้งในปีนี้เป็นการเร่งด่วนโดยให้ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และยังได้กำชับเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านงดการทำนาปังและงดการเผาหญ้าด้วยเพราะตอนนี้ก็เกิดวิกฤตเรื่องฝุ่น PM2.5 เป็นอย่างมาก

ภาพ/คำแมน ศิริวาริน ข่าว/ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา