คมชัดลึกออนไลน์ 5 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

มข. เปิดงานวันเกษตรภาคอีสานยิ่งใหญ่

24 มกราคม 2563 - 16:14 น.
งานเกษตร,,ภาคอีสาน,,มขอนแก่น
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 474 ครั้ง

มข. ร่วมกับภาครัฐ เกษตรกร และประชาชน จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 30


 

              เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 ที่ ม.ขอนแก่น จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน รองศาตร์ตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน และนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ซึ่งการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 24 ม.ค. ถึง 2 ก.พ. 63 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาพพระองค์ทรงงานทางด้านการเกษตรเพื่อต่อสู้กับปัญหาความยากจนของพสกนิกรชาวไทย ทรงพลิกฟื้นผืนดินที่มีความแห้งแล้งให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำตราบชั่วลูกชั่วหลานและโครงการพระราชต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรยังสถิตอยู่ในดวงใจคนไทยชั่วนิจนิรันดร์

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ชื่นชมในความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและร่วมกันจัดงานวันเกษตรภาคอีสานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 30 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในการเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปยังภาคการเกษตร เป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่การเกษตร Thailand 4.0 สมดังเจตนารมณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าชมงานทุกสาขาอาชีพไม่เฉพาะภาคการเกษตรเท่านั้น ดังนั้น การที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันจัดงานวันเกษตรภาคอีสานในครั้งนี้ จึงถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมองเห็นถึงความสำคัญของอาชีพการเกษตร ในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก เป็นการสนองต่อนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมรายได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ทำให้เกษตรกรไปสู่เป้าหมายโดยพัฒนาและใช้พื้นที่เกษตรและสหกรณ์และรัฐบาลในทุก ๆ ด้าน

 

 

“การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 จะเป็นงานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และยกระดับเกษตรกรในการทำเกษตรให้ได้ผลผลิตดียิ่งขึ้นเสริมกับงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกษตรกรไทย ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้พึ่งพาตนเองมีความเข้มแข็ง ตามทิศทางดารบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านนายกรัฐมนตรี ให้สมกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2558-2563 ที่ว่า "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" อีกทั้งยังเพื่อดป็นการพัฒนาภาคเกษตรไทยให้เป็นผู้นำของโลกก้าวสู่ "Thailand 4.0" โมเดลพัฒนาประเทศไทยใหม่ล่าสุดที่ต้องการยกระดับประเทศไทยในทุกมิติของภาคเศรษฐกิจโดยมีภาคเกษตรเป็นตัวหลักสำคัญในการขับเคลื่อน" นายอลงกรณ์กล่าว

 

ข่าว/ภาพ  ทิพมาศ พารุกา/ พรนภา มหาหิงษ์

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ