ที่ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มาเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิ พลเรือโท ประเสริฐ น้อยคำศิริ อดีตผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน ลำดับที่ 9 พร้อมวางพวงมาลา เพื่อคารวะแด่ดวงวิญญาณ   โดยมี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหาร อดีตผู้บังคับบัญชา ตลอดจนญาติ พลเรือโท ประเสริฐ น้อยคำศิริฯ เข้าร่วมในพิธี

                พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ กล่าวว่า พลเรือโท ประเสริฐ น้อยคำศิริ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินลำดับที่ 9  ได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน สำหรับบรรจุอัฐิของทหารนาวิกโยธิน  และผู้ที่ร่วมรบกับทหารนาวิกโยธิน ที่ได้สละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปกป้องเอกราขอธิปไตยของชาติ   และการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ ในเหตุการณ์และสถานการณ์การสู้รบทั่วประเทศ  เป็นสถานที่ทหารนาวิกโยธินยึดถือเป็นประพณีปฏิบัติ  สำหรับบรรจุอัฐิ  ของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทหารนาวิกโยธิน  คือ ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ล่วงลับไปแล้ว การมาร่วมชุมนุมอยู่ ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินในวันนี้  เพื่อร่วมกันจัดงานอันเป็นเกียรติยิ่งของทหารนาวิกโยธิน การบรรจุอัฐิของ พลเรือโท ประเสริฐ น้อยคำศิริ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน ลำดับที่ 9

 

สถานที่บรรจุอัฐิ ที่ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้า แห่งนี้ เป็นสถานที่บรรจุอัฐิ ของอดีต ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ล่วงลับไปแล้ว จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย พล.ร.ต.ทหาร ขำหิรัญ ลำดับที่ 1  น.อ.ขุนศรีนาวา ลำดับที่ 2   พล.ร.อ.ประสงค์ พิบูลย์สงคราม ลำดับที่ 3 พล.ร.ต.สนอง นิสาลักษณ์ ลำดับที่4และ6  พล.ร.ท.ม.จ.กาฬวรรณดิศ  ดิศกุล ลำดับที่ 5พล.ร.อ.โสภณ สุญาณเศรษฐกร ลำดับที่ 7  พล.ร.อ.เกษม เมฆลอย ลำดับที่10 พล.ร.อ.นคร พิบูลย์สวัสดิ์ ลำดับที่ 12  พล.ร.ทมนัส ปิ่นกุลบุตร ลำดับที่ 13  พล.ร.ท.จุมพล หงส์ทอง ลำดับที่ 15 ขอน้อมคารวะแด่ดวงวิญญาณ ของอดีตผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ทั้ง 10 ท่าน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี