กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมหารือในการจัดงาน สืบสานตำนานพันปี ประเพณีไหว้พระธาตุ 15 ค่ำ เดือน 3 บูชาพระอรหันต์ 1,250 องค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุษสร้างเอาไว้ให้กราบไหว้บูชา ชั่วลูกหลาน

วันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น อบต. ปราสาท ได้ร่วมประชุมเพื่อการเตรียมการในการจัดงาน สืบสานตำนานพันปี ประเพณีไหว้พระธาตุ 15 ค่ำ เดือน 3 บูชาพระอรหันต์ 1,250 องค์ ซึ่งได้มีการสืบสานจัดงานมาเป็นประจำทุกปีในช่วงวันมาฆบูชา  ด้วยการจัดขบวนแห่ข้าวจี่ อาหารคาวหวาน ผลไม้ ดอกไม้บูชา มาร่วมประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุบ้านปราสาท ซึ่งเป็นองค์ปราสาท 3 ปรางค์ แห่งเดียวในภาคอีสานตอนล่าง พร้อมบริเวณข้างปราสาท ยังขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ และลูกประคำ เครื่องชาม หม้อ ไหโบราณ  เครื่องมือทำการเกษตร อื่นๆ ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน ลึกราว 5 เมตร จึงเชื่อว่าเคยมีชุมชนที่อุดมสมบูรณ์อยู่ยังหมู่บ้านปราสาท ที่มีองค์พระธาตุตั้งอยู่ ซึ่งกรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนเป็บโบราณวัตถุเอาไว้แล้ว โดยมี นายอนันต์ ประยงค์หอม กำนัน นายชยามร บุญเต็ม นายก.อบต. และนายเจริญ ทองใหม ปลัด อบต.ปราสาท ร่วมให้ข้อมูลในการจัดงาน

นายชยามร บุญเต็ม นายก อบต. ปราสาท กล่าวว่า ในทุกๆ ปี ชาวบ้านที่เป็นลูกหลานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของตำบลปราสาท ในอำเภอห้วยทับทัน จะได้เดินทางนำเครื่องเซ่นไหว้ ดอกไม้ ธูปเทียน และสิ่งที่จะต้องมีคือ ข้าวจี่ มาประกอบพิธีเซ่นไหว้เป็นประจำทุกปี ในช่วงวันมาฆบูชา ซึ่งปีนี้ได้กำหนดจัดงานสืบสานตำนานพันปี ประเพณีไหว้พระธาตุ กันในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563โดยภายในงานได้กำหนดให้มีขบวนแห่จ้าวจี่จากหมู่บ้านต่างๆ จากทั้ง 16 หมู่บ้าน 16 ขบวน พร้อมจัดสาวงามที่ประสงค์จะมาแสดงรำบวงสรวงรอบองค์ปราสาท 500 คน ช่วงเย็นมีการแสดง แสง สี เสียง ตำนานการสร้างองค์ปราสาท มีพิธีเวียนเทียนรอบองค์ปราสาท เพื่อบูชาอรหันต์ 1,250 องค์ การแห่ผ้าจีวรรอบปราสาท ก่อนนำขึ้นห่มองค์ปราสาท พร้อมกันนี้ยังได้นำสินค้า ผ้าไหมจากชุมชน ข้าวจี่ อาหาร ต่างๆ มาจัดจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมงานในทุกๆ ปีด้วย