วันนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครสวรรค์ต่างทยอยซื้อของเซ่นไหว้บรรพบุรุษกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้บรรยากาศการจับจ่ายในปีนี้ยังคงคึกคักเหมือนทุกปีแม้บางรายจะลดปริมาณของที่ซื้อลงแต่ก็เป็นส่วนน้อยเนื่องจากถือเป็นประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนยังคงยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานด้านเครื่องเซ่นไหว้พวกกระดาษไหว้เจ้าและบรรพบุรุษในปีนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนในนครสวรรค์ต่างเป็นห่วงค่า ฝุ่นละออง PM2.5 ทำให้ต่างลดปริมาณลงอย่างเห็นได้ชัด ลดการเผากระดาษ จุดธูป จุดประทัด หวั่นเพิ่มมลพิษ กระทบผู้ค้ายอดขายกระเงินกระดาษทองลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่เนื่องจากเป็นประเพณีจึงยังคงต้องรักษาไว้แต่ลดปริมาณลง

 

 

 

                 สำหรับในปีนี้ถือว่าตื่นตัวกันทุกภาคส่วน หลังประเทศไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ล่าสุดโดยในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงมีค่าpm2.5ที่สูงทำให้ชาวไทยเชื้อสายจีนต่างตื่นตัวในเรื่องนี้ ทำให้เทศกาลตรุษจีนปีนี้ชาวนครสวรรค์ลดปริมาณกระดาษที่ใช้ไหว้เจ้าลดลงจับจ่ายเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

 

 

 

         ด้านผู้ประกอบร้านค้าการยอมรับประชาชนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นทำให้มีผลกระทบกับยอดขายในปีนี้แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพื่อลดค่าpm2.5ซึ่งผู้บริโภคบางส่วนมีการลดกิจกรรมนี้ลง แต่อาจมีผลกระทบกับผู้ค้าที่ยอมรับว่ายอดขาย ธูป ประทัด ลดลงอย่างชัดเจน

รณกฤต วรณันวรกุล ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครสวรรค์