วันที่ 23 ม.ค.2563 พ.อ.สิงหนาท โลสุยะ รองเสนาธิการทหาร มทบ.37 กล่าวว่า มณฑลทหารบกที่ 37 ได้นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งหลังจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนดอยปุย บ้านหัวดอย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย  5 หลังคาเรือน ทำให้ประสบปัญหาจากฝนทิ้งช่วงจนทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนัก โดยสาเหตุของภัยแล้งที่เกิดขึ้นจากสภาวะฟ้าฝนทิ้งช่วงมาหลายเดือน ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง 

 

 

                  พ.อ.สิงหนาท โลสุยะ รองเสนาธิการทหาร มทบ.37 กล่าวว่า มณฑลทหารบกที่ 37 ได้ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 3 ในการออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติแล้งตามโครงการ 'ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง' โด้วยการได้นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาเดือดร้อนจากภัยแล้งโดยในครั้งนี้ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร บรรทุกน้ำมาช่วยเหลือจำนวน 2 รอบ รวม 12,000 ลิตร  ซึ่งชาวบ้านที่เดือดร้อนสามารถร้องขอไปได้ที่เบอร์ 053-711200 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

                        ด้านนายปพนศํกดิ์ ปาระมี ชาวบ้านดอยปุย กล่าวว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนดอยปุย ต้องประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เพราะชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนนี้ต้องอาศัยน้ำจากฝนที่ตกลงมาเท่านั้น แล้วนำมากักเก็บเอาไว้ใช้ ทุกปีสามารถใช้ได้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม แต่ปีนี้เริ่มเข้าเดือนมกราคมก็เริ่มขาดแคลน ในวันนี้ทางทหารจากมณฑลทหารบกที่ 37 ก็ได้นำน้ำออกแจกจ่ายให้ชาวบ้านและตนเอง ก็จะช่วยคลายความเดือดร้อนลงได้ ตนเองดีใจและขอบคุณทหารที่ออกมาให้การช่วยเหลือประชาชน

 ภาพ/ข่าว ณัฐวัตร ลาพิงค์ นักข่าวภูมิภาค จ.เชียงราย