เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ที่ 23 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันจ่ายของเทศกาลตรุษจีนปี 2563  ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง  อ.เบตง จ.ยะลา  ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่และชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย เดินทางข้ามแดนออกมาจับจ่ายซื้อของเซ่นไหว้เพื่อเตรียมไหว้พระและบรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีนในวันพรุ่งนี้กันอย่างคึกคัก

โดยในการจับจ่ายซื้อของเซ่นไหว้ในปีนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนจะซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนำไปเซ่นไหว้เท่านั้น เนื่องจากเจอสภาพเศรษฐกิจและราคาสิ่งของเซ่นไหว้มีการปรับราคาขึ้น บางชนิด โดยราคาไก่ ซึ่งเป็นตัวหลักในการไหว้พระและบรรพบุรุษ ยังคงขายดีปีนี้ราคาไก่ปรับสูงขึ้น ไก่พื้นเมืองไหว้เจ้า กก.ละ   170-180  บาท จากเดิม กก.ละ  150  บาท ไก่เนื้อไหว้เจ้า กก.ละ  70 – 80  บาท ซึ่งเป็นราคาปรกติ ส่วนหมูเนื้อแดงขายในราคา กก.ละ 170 บาท  หัวหมูไหว้เจ้า  กก.ละ 150   บาท สำหรับหัวหมูที่ต้มสุกแล้วจะบวกค่าต้ม 80 บาท ราคาหัวแต่ละหัวขึ้นอยู่กับน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่หัวละ 600 บาท

ในส่วนของผักที่ใช้ในการทำอาหารประเภทผัดและใช้มาก  ได้แก่  ต้นกระเทียมจีน  กก.ละ 150 บาทจากเดิม 120 บาท  ต้นกึ้นไฉ้ ราคา กก.ละ 120 บาทจากเดิม 100 บาทและต้นหอม ผักชี ราคา กก.ละ 150 บาท จากเดิม 120 บาท ส่วนผักอื่นยังราคาปรกติ สำหรับผลไม้ที่จำเป็นต้องใช้ในการไหว้พระในช่วงตรุษจีน ปรับราคาสูงขึ้นบางชนิด ส้มโชกุน ซึ่งในวันนี้ราคา กก.ละ  90-100 บาท กล้วยหอม ก.ก.ละ 45 บาท  องุ่นไม่มีเมล็ด กก.ละ 150-250 บาท แอปเปิ้ลลูกใหญ่ ใบละ 25-30 บาท

นอกจากนี้ยังมีขนมเข่ง ขนมเทียน ซึ่งเป็นขนมที่ใช้ไหว้เจ้าช่วงตรุษจีนก็อยู่ในราคาปรกติ โดยขนมเข่งข้าวเหนียวขาวราคา กก.ละ 130 บาท ขนมเข่งข้าวเหนียวดำราคา กก.ละ 170 บาท ขนมเทียนลูกละ 5 บาท ราคาเท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ปรับแม้ว่าราคาวัตถุจะมีการปรับขึ้นก็ตาม เนื่องจากเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้

ข่าว เจษฎา สิริโยทัย ผู้สื่อข่าว จ.ยะลา