“กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” แต่สำหรับที่นี่กีฬาสร้างอนาคต สร้างรางวัล สร้างที่เรียน และสร้างอาชีพ โรงเรียนบ้านนายม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนที่เป็นแหล่งสร้างนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงระดับชาติมาแล้วหลายรุ่น ตลอดระยะเวลา 7 ปี โรงเรียนแห่งนี้ได้ผลิตนักกีฬาเข้าสู่สนามแข่งขันไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ นักกีฬาตะกร้อลอดห่วงของโรงเรียนบ้านนายมกวาดรางวัลมาแล้วทุกสนาม

 

 

 

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านนายมเพื่อพบกับ นายประยุทธ แก้วสุขโค้ชและคุณครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงของโรงเรียน คุณครูเล่าว่า ในตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งทางโรงเรียนได้เริ่มฝึกหัดนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงรุ่นแรก ส่งเข้าแข่งขันในรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 จังหวัดเพชรบูรณ์ "มะขามหวานเกมส์" ปรากฏว่า ไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่ย่อท้อยังคงฝึกหัดและพัฒนาเด็กๆ อย่างต่อเนื่อง จนกระทั้งเมื่อถึงคราวส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันใน          การแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ในปีเดียวกันก็สามารถคว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ระดับประเทศ ที่จังหวัดขอนแก่น มาครอบครองได้ และเป็นแรงบันดาลใจให้ฝึกหัดและพัฒนานักกีฬาเพื่อส่งเข้าแข่งขันในรายการอื่นๆ ต่อไป

 

 

                  ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2562 นักกีฬาตะกร้อลอดห่วงของโรงเรียนบ้านนายมก็ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าทำการแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมาโดยตลอด ได้รับเหรียญเงินบ้าง เหรียญทองแดงบ้าง สลับกันในแต่ละปี ส่วนในปี พ.ศ.2563 ทางครูผู้ฝึกสอนวาดหวังกับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในระดับเยาวชนแห่งชาติมาครองให้ได้ แต่ก็ยังขาดการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ในเรื่องของทุนดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ค่าเดินทางไปแช่งขัน รวมถึงรางวัลสำหรับนักกีฬาที่เข้าทำการแข่งขัน จากผลงานที่ผ่านมาในปีนี้ทางโรงเรียนหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรเอกชนที่มองเห็นความสำคัญของกีฬาประเภทนี้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

                  สำหรับนักกีฬาของโรงเรียนในรุ่นที่ผ่านมา หลังจากจบการศึกษาแล้วก็มีหลายคนได้รับทุนให้ศึกษาต่อในสถานบันการศึกษาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี  นอกจากโอกาสทางการศึกษาที่นักเรียนได้รับ นักเรียนได้มีโอกาสคัดเลือกเป็นนักกีฬานักกีฬาทีมชาติ และได้รับเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติหลายคนด้วยกัน แต่ก็ยังใช้เวลาว่างแวะเวียนมาเยี่ยมรุ่นน้องและแนะนำแนวทางในการฝึกหัดเพื่อเป็นนักกีฬาที่ดีและประสบความสำเร็จให้กับรุ่นน้องได้ยึดถือเป็นแบบอย่างและแนวทางต่อไป

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ภูษณุ ปานนิล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เพชรบูรณ์ รายงาน