นครปฐม นักศึกษา เพาะช่าง มทร. รัตนโกสินทร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการ3krung×Sonyalphauniversity camp 2019

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง สร้างชื่อคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการ3krung×Sonyalphauniversity camp 2019
นายธัญวัฒน์ วัฒนานนท์เดชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สร้างชื่อให้สถาบันด้านวิชาการหลังคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 หัวข้อ Street ในโครงการ3krung×Sonyalphauniversity camp 2019

สำหรับราววัลดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการถ่ายภาพระดับอุดมศึกษาที่ยิ่งใหญ่3Krung x Sony Alpha University Camp 2019ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 16 -19 มกราคม 2563 แคมป์ถ่ายภาพที่รวบรวมกล้องและเลนส์ไว้มากที่สุดมาให้นิสิต นักศึกษา ใช้กันยาวตลอดทั้ง4 วันเพื่อตามล่าภาพ หาแรงบันดาลใจจากทั้ง 3 หัวข้อLandscape & Travel / Street / Creative

โดยมีวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศมาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ได้แก่อ.เกรียงไกร ไวยกิจ, อ.กำธร เภาวัฒนาสุข และอ.ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์


ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครปฐม