เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 22 มกราคม 2563  ที่บริเวณด้านหน้าศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา   ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กปภ.เดินรณรงค์ “ ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง ”  โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ และมีนายสุรชัย เชื้อแพ่ง  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดขึ้น  ซึ่งในปีนี้ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่

 

จากการรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 18 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา สุโขทัย ชัยนาท อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ และสุพรรณบุรี  ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดขึ้น  

ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้ร่วมมือกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์กรทุกภาคส่วน กว่า 300 คน  ออกเดินรณรงค์ไปตามบ้านเรือนประชาชนและแหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อร่วมฝ่าวิกฤตสู้ภัยแล้ง และปลุกกระแสการรับรู้ ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

 

หลังจากน้ำดับที่จะใช้ในการผลิตน้ำประปาเริ่มจะเหลือน้อยลงอย่างรวดเร็วและคาดว่าหากยังคงใช้น้ำยังไม่รู้คุณค่า อาจส่งผลทำให้ไม่มีน้ำใช้ไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลนี้      

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา