เมื่อเวลา 16 .00 น. ของวันที่ 21 มกราคม 2563   นายมหัตม์ มงคล  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแสนภูดาษ   กอ.รมน.  สาธารณสุข  สรรพสามิต   แรงงาน  วัฒนธรรม   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  บุกเข้าตรวจสอบห้องเช่าไม่มีชื่อภายในซอยวัดแสนภูดาษ มากกว่า 300 ห้อง

 

ซึ่งได้รับการร้องเรียนว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งพักพิงของกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลายสัญชาติ ที่มักชอบกินเหล้าและส่งเสียงดังรบกวนพื้นที่ใกล้เคียงทำให้ได้รับความเดือดร้อน ทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังเข้าทำการตรวจสอบ ซึ่งพบว่าแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ไปทำงานยังไม่กลับเข้ามาที่พัก มีเพียงแรงงานต่างด้าวที่เข้าทำงานในช่วงรอบดึกที่ยังคงนอนพักอยู่ภายในห้องเช่าของตนเอง 

 

ซึ่งจากการสอบถามผู้ที่พักอาศัยอยู่ทราบว่า ห้องเช่าในสถานที่แห่งนี้ มีทั้งแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา  ชาวเมียนมา  ชาวกระเหลี่ยง  และคนไทย  ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานโรงงาน และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง  ซึ่งนายจ้างเป็นคนมาเปิดห้องเช่าแห่งนี้ให้พักอาศัย และมีบางส่วนมาเช่าพักอาศัยเอง เพราะอยู่ใกล้กับสถานที่ทำงาน  ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า แรงงานต่างด้าวที่ยังพักอาศัยอยู่ในขณะช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ มีใบอนุญาตและพาสปอร์ตเกือบทุกคน มีเพียงบางคนที่อยู่กับนายจ้าง นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังได้ทำการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยที่แรงงานต่างด้าวมีครอบครอง ซึ่งหลักฐานที่นำมาแสดงเป็นเพียงสำเนาเล่มถ่ายเอกสาร และซื่อไม่ตรงกับผู้ที่ครอบครองอยู่  ในขณะที่รถจักรยานยนต์บางคันมีการดัดแปลงสภาพรถ แต่ซิ่ง ท่อดัง  ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดเพื่อรอให้เจ้าของรถนำหลักฐานมาแสดง และดำเนินการปรับสภาพรถให้กับมาเป็นปกติ จึงจะสามารถรับรถคืนได้  นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังได้ทำการตรวจหาสารเสพติดภายในร่างกายของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการตรวจไม่พบว่ามีผู้ใดยุ่งเกี่ยวหรือเสพยาเสพติดแต่อย่างใด  ทางเจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเข้ามาทำการตรวจซ้ำอีกในช่วงเวลาที่แรงงานต่างด้าวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันมากกว่านี้              

....สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา