วันนี้ 21 ม.ค. 2563 จากกรณี ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม โดย แพทย์หญิง ดร.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ได้มีการเมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา โดยชี้แจงกรณีรายงานพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ทั้งนี้โรงพยาบาลนครปฐม ได้รับการประสานส่งตัว ผู้ป่วยอายุ70 ปีมีประวัติเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงก่อนปีใหม่และในช่วง 14 วันหลังเดินทางกลับมามีอาการไข้ หายใจเหนื่อย อ่อนเพลีย ทีมแพทย์จึงได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและรับผู้ป่วยไว้ในห้องผู้ป่วยแยกโรคความดันลบตามมาตรฐานทันที ขณะนี้ผู้ป่วย สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์คงที่ ไอนานๆครั้ง ไม่เหนื่อย ไม่มีไข้ และไม่พบภาวะแทรกซ้อน แต่เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว คือ โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูงจึงยังคงต้องดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และรอผลตรวจ ยืนยันทางห้องปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุข

            ทั้งนี้ในช่วงเย็นของวันที่ 21 มกราคม 63 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้มีการเข้าติดตามบรรยากาศภายในโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม พบว่าประชาชนหรือผู้ป่วยและญาติที่เข้ามาทำการพักรักษาตัวยังไม่ได้มีความตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากมั่นใจในมาตรการการรักษาพื้นที่และการตรวจของโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ขณะที่วันเดียวกันได้มี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ก่อนจะกลับไปประชุมหาแนวทางในการรับมือที่กรุงเทพมหานครทันที

               ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ได้มีการจัดการในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าว โดยการจัดโซนนิ่งและตั้งเป็นพื้นที่เขตหวงห้ามในการกักตัวแล้วเฝ้าระวังผู้ป่วยที่คาดว่าจะเสี่ยงเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างรัดกุมโดยมีการกำหนดเป็นเหตุพื้นที่พิเศษและมีการดูแลการเข้าออกอย่างเคร่งครัด

           ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ติดตามผลการตรวจเลือดจากห้องแล๊ปเพื่อดูผลว่าจะมีผลออกมาอย่างไร ซึ่งคาดว่าน่าจะทราบผลใน 1-2 วันนี้และจะมีการออกแถลงการณ์เป็นระยะเพื่อให้ทราบต่อไป

               ซึ่งทางโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ได้มีการวางมาตรการและให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือมีอาการผิดปกติ จากกระทรวงสาธารณสุขดังนี้คือการรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข สิ่งที่โรงพยาบาลนครปฐมได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้

 

1. นอนพักรักษาตัวในห้องแยกโรคมาตรฐาน 2. ถ่ายภาพรังสีปอดเพื่อติดตามการดำเนินโรค 3. ตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์

4. รักษาให้ยาปฏิชีวนะและรักษาตามอาการ 5. ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

สำหรับประชาชนทั่วไป ควรรู้ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค ดังนี้

1. อาการไข้ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก 2.ร่วมกับมีประวัติในช่วงเวลา14วันก่อนวันเริ่มป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

-เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 พื้นที่ระบาดเมืองอู่ฮั่น(Wuhan)มณฑลหูเป่ย(Hubei)ประเทศจีน

-อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019

-มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019

-สัมผัสสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

2019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข DDC Hotline โทร.1422

 

ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครปฐม