เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมนพรัตน์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  ขี่ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ในนามรองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายธัชนนท์   จินดาปุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน  และนายไชยา  ศรีภักดิ์  ตัวแทนฝ่ายกรรมการผู้ตัดสิน ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล TNSU SISAKET U 18 FOOTBALL TOURNAMENT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 30 ม.ค. 63 ณ สนามศรีนครลำดวน (สนาม 1) และสนามหญ้าเทียม ร.ร.กีฬา จ.ศรีสะเกษ (สนาม 2) มีทีมฟุตบอลชื่อดังในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ  และจังหวัดใกล้เคียงมาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 9 ทีมด้วยกัน  โดยทีมที่ชนะเลิศ  จะได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและใบประกาศนียบัตร ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและใบประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและใบประกาศนียบัตร  โดยมี  ผู้บริหาร ร.ร. ผู้ฝึกสอนของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมาเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวกันอย่างคึกคัก

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  ขี่ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  กล่าวว่า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์   สีแก้วเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ประธานจัดการแข่งขันติดราชการ จึงได้มอบให้ตนซึ่งเป็นรองประธานฝ่ายจัดการแข่งขันมาแถลงข่าวแทน  ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ การท่องเที่ยวและนันทนาการ รวมทั้งในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการกีฬา แก่ผู้คนในท้องถิ่น ในชุมชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาผู้คน สังคม และประเทศชาติ  

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  ขี่ทอง กล่าวต่อไปว่า ซึ่งการจัดการแข่งขันฟุตบอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 1  TNSU SISAKET U 18 FOOTBALL TOURNAMENT นี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่มีมาตรฐานสากล ปลูกฝังในเยาวชนให้เกิดความรักในกีฬาฟุตบอล สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  รวมทั้งเป็นพื้นที่สร้างมิตรภาพใหม่กับเพื่อนนักกีฬาต่างสถาบัน นอกจากนี้แล้วทาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ยังเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยจะมีการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลที่มีความสามารถยอดเยี่ยม ในแต่ละตำแหน่งเช่น  ผู้รักษาประตู กองหลัง กองกลาง กองหน้ายอดเยี่ยม จะได้รับใบประกาศนียบัตรและได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 กับทางมหาวิทยาลัยฯด้วย  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวศรีสะเกษและชาวจังหวัดใกล้เคียงไปร่วมชมการแข่งขันครั้งนี้ระหว่างวันที่ 22 – 30 ม.ค. 63 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามศรีนครลำดวน (สนาม 1) และสนามหญ้าเทียม ร.ร.กีฬา จ.ศรีสะเกษ (สนาม 2) ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

 

 

 

ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าว  จ.ศรีสะเกษ