จากกรณีที่นายไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช ชี้แจงข้อมูลปัญหาน้ำท่วมซ้ำซกในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะหมู่ 8 หมู่ 6 ต.โพธิ์เสด็จ ทั้งในส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช และในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ รวมทั้งหมู่ 2 ต.มะม่วงสองต้น และหมู่ 2 ต.ไชยมนตรี ให้ รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 1 ทราบว่าสาเหตุหลักอย่างหน่งมาจากคลองป่ามะพร้าว ที่รับน้ำมาจากเทือกเขาหลวงผ่านคลองวังรักไหลมาเข้าสู่เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ลอดผ่านถนนเทวบุรี รวมระยะทางกว่า 5 กม. ตื้นเขิน และมีสิ่งปฏิกูลหมักหมมมายาวนานไม่เคยได้รับการรื้อและขุดลอก ประกอบกับท่อบล็อกลอดผ่านถนนหมู่บ้านธารรินมีขนาดกวาง 2 เมตร และลอดผ่านถนนเทวบุรี มีขนาด 4 เมตร ทำให้น้ำไหลผ่านได้เพียง 10-20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จน รศ.ดร.รงค์ ได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด ,กรมชลประทาน และเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจ และร่วมกันพัฒนา จนต่อมาเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชได้นำเครื่องจักรกลใหญ่ทำการจุดคลอกคลองผ่ามะพร้าวที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จากสะพานขาว-ถนนเทวบุรี -ถนนเลียบคลองป่ามะพร้าว (หมู่บ้านธารริน) ระยะทางประมาณ 450 เมตร ท่ามกลางความดีใจของประชาชนในพื้นที่ ตามที่เสนอข่าวมาแล้วนั้น

(21 ม.ค.) นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้สังการให้นายธีระวัฒน์ คงสำราญ ส.ท.เขต 4 นำเครื่องจักรกล ทั้งรถแบ็กโฮ รถบรรทุก 6 ล้อเร่งดำเนินการขุดอกคลองป่ามะพร้าวระหว่างถนนเทวบุรี-ถนนเลียบคลองป่ามะพร้าว (หมู่บ้านธารริน) ระยะทางประมาณ 250 เมตร โดยได้นำต้นไม้ กิ่งไม้ และสิ่งปฏิกูลที่หมักหมมอยู่ในลำคลองขึ้นมาทั้งหมด และนำดินที่ขุดจากลำคลองมาถมตกแต่งสองฝั่งลำคลองทำให้ลำคลองลึกและกว้างและดูสวยงาม ซึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ 6 ล้อและรถแบ็กโฮปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นมีชาวบ้านในพื้นที่มาคอยสังเหตุการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

            ชาวบ้านหลายรายกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช ผู้ว่าราชการจังหวัด ส.ส.เขต 1 นครศรีธรรมราช เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยรื้อขุดลอกลำคลองป่ามะพร้าวจนลึกและกว้างดูสวยงาม เชื่อว่าจะสามารถระยายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นชลประทาน หรือเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ให้ช่วยดำเนินการต่อยอดรื้อขุดลอกคลองป่ามะพร้าวที่เหลืออีกว่า 4 กม.เพื่อให้น้ำที่ไหลจากคลองวังรังไหลผ่านสะดวก รวมทั้งขอให้จัดหางบประมาณมาดำเนินการเพิ่มท่อบล็อก 2 จุด คือประกอบด้วยบริเวณถนนเลียบลคลองป่ามะพร้าวตัดกับถนนทางไปวัดโพธิ์เสด็จ จากเดิมท่อบล็อกกว้าง 2 เมตร เพิ่มเป็น 4-6 เมตร และจุดลอดถนนเทวบุรี จากเดิม 4 เมตร เพิ่มเป็น 6-8 เมตร จะทำให้ในช่วงฤดูฝนที่น้ำท่วมซ้ำซากลดน้อยลงไอด้อย่างแน่นอน และลำคลองปามะพร้าวที่หมักหมก มีป่าปกคลุมรกทึบก็จะสวยงามสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ผักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้ด้วย และชาวบ้านในพื้นที่สามารถจำหน่ายสินค้าในท้องถิ่นมาจำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

 

ทางด้านนายไพฑูรย์ อินทศิลา กล่าวว่า ขอบคุณ รศ.รงค์ บุญสวยขวัญ ที่รับเรื่องและเป็นคนประสาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนนำมาสู่การพัฒนาขุดลอกคลองป่ามะพร้าว และขอให้ช่วยติดตามเรื่องงบประมาณในการเพิ่มท่อบล็อก 2 จุด โดยหากดำเนินการใน 2 ส่วนทั้งการขุดลอกและเพิ่มท่อบล็อกจะทำให้น้ำไหลสะดวกและมีประสิทธิภาพลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ตนและพยายามรณรงค์ประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในลำคลอง จะทำให้ลำคลองสายนี้สะอาดและสวยงามสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้หลายจุด รองรับการพัฒนาอื่น ๆ เช่น ถนนเลียบทางรถไฟ ถนนพุทธภูมิ รวมทั้งโครงการพระบรมธาตุมรดกโลกที่จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้.

ภาพ/ข่าว  ยุทธนะ  เตมะศริ นครศรีธรรมราช