ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายทุเรียน สุขโต อายุ 50 ปี  เกษตรกร ม.5 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท  ปรับปรุงที่นาร้าง จำนวน 1 ไร่ บริเวณเชิงเขาบ้านกลำ ต.ธรรมามูล  ซึ่งเป็นพื้นที่ดอน มีสภาพแห้งแล้ง ให้เป็นแปลงปลูกผักคะน้า พืชใช้น้ำน้อยแทน  เพื่อหารายได้สู้ภัยแล้ง   หลังจากในพื้นที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ และคลองชลประทานต่างๆ อยู่ในสภาพแห้งขอด

นายทุเรียน เปิดเผยว่า เดิมตนมีอาชีพเพาะเห็ดฟาง และรับจ้างทำนา แต่หลังจากที่ฝนหยุดตก และกรมชลประทานหยุดส่งน้ำให้เพาะปลูก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทำให้ชาวนาในพื้นที่ต้องหยุดปลูกข้าว เพราะไม่มีน้ำ  ส่งผลให้ตนขาดรายได้ไปด้วย  จึงทดลองหันมาปลูกผักคะน้า พืชใช้น้ำน้อยแทน จะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวในช่วงหน้าแล้ง 

โดยอาศัยนาร้าง  บริเวณเชิงเขาบ้านกลำ จำนวน 1 ไร่  ปรับปรุงขุดร่องให้เป็นแปลงปลูกผักคะน้า   ใช้เงินลงทุนประมาณ 2,000 บาท  อาศัยน้ำจากสระเก็บน้ำในพื้นที่ ที่ยังพอมีน้ำเหลืออยู่มาใช้รดแปลงผัก  ทดลองปลูกแบบลองผิดลองถูกด้วยตนเอง เพราะไม่เคยปลูกผักมาก่อน  ใช้เวลาปลูก 45 วัน ก็สามารถเก็บขายได้  ตอนนี้ผักโตแล้ว เก็บขายได้วันละ 20-30 กิโลกรัม  โดยจะนำไปขายตามตลาดนัด ในราคากิโลกรัมละ 10 บาท  ช่วยให้มีรายได้วันละ 300 บาท นำมาเลี้ยงครอบครัว ประทังชีวิตสู้กับภัยแล้งไปได้  

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยนาท