จ.นครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลสุทธิสาร (ประพันธ์ วิทธิสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
วันที่ 19 มกราคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลสุทธิสาร (ประพันธ์ วิทธิสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม โดยในเวลา 16.00 น. พระพรหมเวที รักษาการเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

 

 

 

 

       

                 ประธานฝ่ายสงฆ์  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาสพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลสุทธิสาร (ประพันธ์ วิทธิสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม ณ เมรุชั่วคราว วัดดอนยายหอม ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีพระเถรานุเถระ คณะสงฆ์ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น คณะศิษยานุศิษย์นักเรียน และประชาชน ต่างพร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธี เพื่อแสดงความกตัญญุตาคุณและอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

 

 

 


   

 

 

               พระครูวิมลสุทธิสาร (ประพันธ์ วิทธิสาโร) เป็นพระเถระผู้ที่มีความเพียรพยายาม วิริยะอุตสาหะ วางโครงการพัฒนาปรับปรุงทำให้ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า ทำให้ชาวตำบลดอนยายหอม และตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวก และเมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 พระครูวิมลสุทธิสาร (ประพันธ์ วิทธิสาโร) ได้มรณภาพด้วยอาการไตวายเรื้อรัง รวมสิริอายุได้ 90 ปี 6 เดือน 24 วัน รวม 70 พรรษา

 

 

 

 

 

ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.นครปฐม