เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สภ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.เทพพิทักษ์   แสงกล้า  ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่ สภ.เมืองศรีสะเกษ ได้จัดสัมมนาผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อรับทราบสภาพปัญหายาเสพติด การแข่งรถในทาง และอบายมุขอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 ที่ผ่านมานั้น  ในที่ประชุมมีมติร่วมกันให้แต่ละตำบลคัดเลือกหมู่บ้านตำบลละ 1 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านนำร่องเพื่อดำเนินการตามโครงการนำร่อง 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขการแข่งรถในทางและปัญหายาเสพติด 

 

 

 

พ.ต.อ.เทพพิทักษ์   แสงกล้า  ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า  เพื่อให้การดำเนินการโครงการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชานส่วนรวมตนจึงได้ประสานงานไปยัง นายก อบต. กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งในเขต อ.เมืองศรีสะเกษ เพื่อขอให้คัดเลือกหมู่บ้านตำบลละ 1 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในโครงการนำร่อง  โดยขอให้สำรวจประชากรในหมู่บ้านที่จะทำเป็นหมู่บ้านนำร่องว่า มีกี่หลังคาเรือน และมีประชากรจำนวนเท่าใด แต่ละครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวอายุระหว่าง 15 – 30 ปีจำนวนกี่คน

 

 

และให้สำรวจรถจักรยานยนต์หมู่บ้านนำร่องว่า แต่ละครอบครัวมีรถจักรยานยนต์ จำนวนกี่คัน แต่ละคันยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนใด ผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองแจ้งให้ตนทราบ  เพื่อที่จะได้นำเอามาเป็นข้อมูลในการกวดขันป้องกันและแก้ไขการแข่งรถในทางและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของ พล.ต.ต.สันติ   เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ และ ผบ.ตร.ภาค  3 อย่างเต็มที่ต่อไป 

 

 

 

 ศิริเกษ   หมายสุข  ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ