วันที่ 20 ม.ค. 2563  ที่บริเวณงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอ่างทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นาย ชัย  สุวพันธุ์ นายเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันนำรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ จำนวน 6 คัน  ออกฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศโดยรอบเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง  เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินมาตรฐาน  จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  ขณะที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวัง  เสี่ยงกระทบสุขภาพผู้สูงอายุ  ผู้ป่วย  และเด็ก  ควรงดออกกำลังกายกลางแจ้ง  และใช้หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น  โดยสาเหตุใหญ่เกิดจากการเผานาและไฟหญ้า

ด้าน นางสาวอรวรรณ  สุวพันธ์ รองนายกเทศมนตรี  กล่าวว่า  ในช่วงนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง  ยังคงสูงอยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวัง  ชาวบ้านในพื้นที่ เริ่มวิตกกังวลว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปกคลุมเป็นมลพิษทางอากาศ  ทางเทศบาลเมืองอ่างทอง  ได้ทำการระดมรถน้ำดับเพลิงทั้งหมด  ออกฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ  โดยรอบเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง  เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินมาตรฐาน  พร้อมมีการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้งดการเผาหญ้าและฟางในนาข้าว

ผู้ที่มีอาการแสบจมูกหายใจติดขัดและวิงเวียนศีรษะให้รีบพบแพทย์  เด็ก  คนชรา  สตรีตั้งครรภ์  และผู้ป่วยทางเดินหายใจ  ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้ระมัดระวังด้วย  พร้อมวิธีรับมือให้ปลอดภัย  มีสติและติดตามสถานการณ์ข่าวจากหน่วยงานราชการเป็นหลัก  กลุ่มเสี่ยงเด็ก  ผู้สูงอายุ  หญิงตั้งครรภ์  และผู้ที่มีโรคประจำตัว  ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง  หากจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย หรือ N 95  เฝ้าระวังหากมีอาการผิดปกติ  เช่น  ไอบ่อย  หายใจลำบาก  แน่นหน้าอก  คลื่นไส้วิงเวียน  ให้รีบปรึกษาแพทย์  และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ศุภเสกข์  แสงตระการ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.อ่างทอง