วันนี้18 ม.ค.2563 เมื่อเวลา 22.00 น.ของวานนี้ นายปภพ ขอไชย ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง, ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสุรินทร์ บูรณาการร่วมกับ สภ.เมืองสุรินทร์, พมจ.สุรินทร์, สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์, สัสดี อ.เมืองสุรินทร์, สสอ.เมืองสุรินทร์ และ กำนัน/ผญบ.ร่วมกันออกจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการในพื้นที่ อ.เมืองสุรินทร์ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 และตามนโยบายจังหวัดสุรินทร์ โดยออกสุ่มตรวจสถานประกอบการ เพื่อการป้องกันปราบปรามยาเสพติด และการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมแอลกอฮอล์ฯ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถานบริการ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ร้านอัพท่าพระจันทร์, ร้าน Hi School, ร้านหน้ามอ, ร้าน ม.6/9, ร้าน The Roots และ ร้านกรีนเทอเรสท์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายสำคัญด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสังคมและป้องกันปัญหาอาชญากรรต่างๆ

จากการสุ่มตรวจบัตรประจำตัวประชาชน ไม่พบผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่อย่างใด และจากการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์