คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และ บระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในมหามงคลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 วันที่ 17ม.ค.2563 ที่ลานศาลาสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เจ้าประคุณสมเด็จพระธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเทพวิสุทธืโมลี เจ้าคณะภาค 10 พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุติ พระภิกษุสามเณร

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนรวมกว่าพันคน ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และ บระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน เนื่องในมหามงคลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

โดยหลังจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนา และร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีจอมราชา และ เพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน

จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าว จังหวัดอุบลราชธานี