เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ป่าไร่ และกลุ่มตัวแทนสภาเกษตร จ.สระแก้ว นำโดย นายสมพร ก่อเกิด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ เป็นตัวแทนชาวบ้าน ร่วมกับ นายสมิทธิ์ เย็นสบาย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ,ดร.กิตติศักดิ์ พรหมพินิจ เลขานายกสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา, นายโกศล เทียนชัย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว ,สมาชิกสภาจังหวัดสระแก้ว พร้อมกลุ่มชาวบ้าน รวมจำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนที่กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

    ทั้งนี้ การยื่นเรื่องขอคัดค้านการขอใช้พื้นที่กรมป่าไม้ ของกองทัพบกตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอดแนวชายแดนระยะทาง 160 กว่ากิโลเมตร ซึ่งยื่นถึง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นตัวแทนอธิบดีเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มชาวบ้านดังกล่าว  ซึ่งมอบหมายให้ นายสมพร ก่อเกิด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ เป็นตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน จ.สระแก้ว เป็นผู้ยื่นหนังสือซึ่งลงนามสภาเกษตรจังหวัดสระแก้วด้วย

    อย่างไรก็ตาม แกนนำกลุ่มชาวบ้าน เปิดเผยข้อมูลว่า จากการพูดคุยปัญหาดังกล่าวเบื้องต้นกับทางกรมป่าไม้ ซึ่งสิ่งที่ชาวบ้านวิตกกังวลและต้องการทราบคือ กองทัพบกมีการขอใช้พื้นที่ต่อหรือไม่ ,พื้นที่บางหมู่บ้าน อยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์เดิมและปัจจุบันอยู่ในความดูแลของใคร และทำไมจึงมีการมอบพื้นที่ให้แต่เฉพาะนายทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.อรัญประเทศ เท่านั้น และพื้นที่ อ.คลองหาด ได้มีการมอบที่ดินให้กับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำนวนกว่า 500 ไร่ แต่กรณีชาวบ้านไปขอรับเอกสารสิทธิ์กลับไม่ได้ ซึ่งได้รับคำชี้แจงกรณีนี้ว่า ทางกรมป่าไม้ยังไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้แต่อย่างใด โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดนำเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาต่อไป 

-----------------------------

ข่าวโดย/ยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว