คมชัดลึกออนไลน์ 3 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

พลเอก ฉัตรชัย พร้อมกรรมาธิการศึกษาดูงานติดตามสินค้าเกษตร

17 มกราคม 2563 - 18:09 น.
พลเอกฉัตรชัย,สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น,สวนส้มโอ,บางสะแก,สมุทรสงคราม
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 136 ครั้ง

พลเอก ฉัตรชัย พร้อมกรรมาธิการศึกษาดูงานติดตามสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น


คลิปที่ 1

 

                  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม,นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นายเชน จีนหมวกดำ รักษาการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม,นางชุลี นิลยนารถ เกษตรอำเภอบางคนที พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานติดตามการเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเกษตรแปรรูป ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยนายวิศิษ บ่อสารคาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามได้รายงานผล การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและการท่องเที่ยววิถีเกษตร, โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

คลิปที่ 2

 จากนั้นพลเอกฉัตรชัยพร้อมกรรมาธิการเสนอแนะการปฏิบัติราชการกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรสินค้าเกษตรอำเภอบางคนที และรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ ด้านการผลิต, ด้านปัจจัย, ด้านสหกรณ์ และด้านการปฏิรูปประเทศ

 พลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า สมาชิกวุฒิสภาได้รับหน้าที่จากรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 270 ที่กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาทำหน้าที่ติดตามการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ในส่วนของตนดูแลด้านการเกษตร ซึ่งสรุปมี 6 เรื่อง ซึ่ง 1 ใน 6 เรื่องคือเกษตรอัตลักษณ์ซึ่งส่งเสริมจุดเด่นของท้องถิ่น นำมาเป็นจุดขาย ส่งผลให้ราคาดีกว่าสินค้าเกษตรทั่วไป ซึ่งเป็นหัวข้อในการปฏิรูปภาคการเกษตรนี้ให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของจังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่จะพูดถึงส้มโอและลิ้นจี่ ที่พยายามผลักดันให้เป็นเกษตรอัตลักษณ์เนื่องจากได้รับมาตราฐาน GI ไปแล้ว ก็จะทำให้การผลักดันขับเคลื่อนเกษตรอัตลักษณ์นั้นง่ายขึ้น วันนี้ตนมาดูว่าแผนการทำงานของจังหวัดด้านเกษตรว่าเดินหน้าให้ประสบความสำเร็จได้มากน้อยขนาดไหนมีแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอย่างไร เกษตรกรเข้าใจเรื่องนี้ไหม ซึ่งถ้าพัฒนาตรงนี้ไปได้มากๆ  ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งจะทำให้การยกระดับมาตรฐานการทำเกษตรในเรื่องของการปฏิรูป ประสบความสำเร็จอันนี้คือเป้าหมายที่สำคัญ

คลิปที่ 3

พลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่า ส้มโอ และลิ้นจี่ ที่ต้องการผลักดันให้เป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ ยังมีพื้นที่เพาะปลูกไม่มาก จึงต้องมีแผนงานและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรในเรื่องเกษตรอัตลักษณ์ให้มากขึ้น เพื่อยกระดับราคาผลผลิตให้สูงขึ้น ให้เหมือนกับส้มโอพันธ์ทับทิมสยามที่มีราคาลูกละหลายร้อยบาท แต่ราคาส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ของสมุทรสงครามที่ได้รับการรับรอง GI ยังมีราคาต่ำอยู่ จึงจำเป็นต้องชี้ให้เห็นว่าหากเกษตรกรให้ความสำคัญกับเกษตรอัตลักษณ์นี้ ซึ่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องผลักดันเกษตรอัตลักษณ์ให้ชัดเจนมากขึ้น

นพพร บุญทนาวงศ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ